Opbouw Taken Menu


Om te weten welke dossiers je dagelijks moet behandelen, werkt Eaglebe met Taken. Per gebruiker kan je namelijk instellen welke taken die moet uitvoeren in het platform. Meer informatie over het instellen van de Taken lees je onder Eaglebe Beheer – Gebruikers. 


In het Taken Menu van Eaglebe, zijn alle taken terug te vinden die toegewezen zijn aan de verschillende gebruikers binnen Eaglebe. Standaard zal de lijst van taken openen die toegewezen zijn aan jou als gebruiker. Om een taak uit te voeren, klik je eenvoudig op de desbetreffende taak zodat de detailpagina van het dossier zal openen. Staat je naam niet ingevuld onder ‘Gebruiker’ dan zijn er op dat moment geen taken aan jou toegewezen en zal je de taken van alle gebruikers zien.  


 
Weliswaar kan je altijd het taken-overzicht raadplegen van collega’s door je eigen naam weg te klikken en een nieuwe naam uit de lijst te selecteren: 


 


Dit is ook meteen de manier van werken voor mensen die in Back-up van de dagelijkse gebruikers werken.  

Stel: je collega die normaal de dossiers behandeld is ziek. Dan ga je naar het menu Taken in Eaglebe en kies je de naam van de gebruiker die afwezig is. Daar zal je de lijst van taken zien die nog uitgevoerd moeten worden. Deze kan je eenvoudig aanklikken en zo de verwerking starten. 

Let wel op: je hebt hiervoor de nodige rollen nodig in Eaglebe. Lees meer onder Eaglebe Beheer – Gebruikers.  


In het Taken Menu zijn naast het filteren op gebruiker nog enkele andere filters beschikbaar, zoals ‘Taken’ en ‘Type’ (zie ook afbeeldingen hierboven). Je kan namelijk ook op de aard van de taak filteren, zijnde Validatie, Autorisatie, Eventvalidatie, etc. Evengoed kan je op het type taak filteren zijnde Innames Openbaar Domein, Evenementen of Incidenten.  


Belangrijk: eens het dossier afgerond is zal je geen taken meer in dit menu terugvinden, aangezien ze verwerkt zijn. Het dossier kan je opvragen via het Menu Vergunningen.  


Wist je dat?

1. Je kan de taken ook met de rechtermuisklik openen zodat het dossier in een apart tabblad geopend zal worden.

 


2. Je adviezen kan geven in bulk voor Innames Openbaar Domein? 

3. Je kan valideren in bulk voor Innames Openbaar Domein? 

Lees meer over de laatste 2 puntjes hier onder. Valideren en adviseren in bulk

Wanneer je als gebruiker meerdere taken ter 'Validatie' en 'Advies' hebt open staan kan je deze uitvoeren in bulk (meerdere taken in 1 keer uitvoeren). Let op: valideren en adviseren in bulk werkt enkel voor module Inname Openbaar Domein. 

Om meerdere taken uit te voeren in bulk, ga je te werk via het menu 'Taken'. Met de voorziene filter opties zal je moeten filteren op jouw gebruikersnaam en de taak die je wenst uit te voeren. Enkel wanneer je als enige gebruiker staat geselecteerd en je 1 taak hebt geselecteerd (dus ofwel Advies ofwel Validatie), kan je meerdere taken selecteren. Afhankelijk van de uit te voeren taak krijg je volgende mogelijkheden. 


Validatie in bulk

Wanneer je meerdere validatietaken selecteert, kan je in 1 keer verschillende dossiers valideren. Hierbij kan je volgende parameters meegeven: 

  • Dossiers toewijzen aan een afdeling 

  • Aanduiden of er een signalisatieplan nodig is 

  • Adviezen vragen aan de beschikbare adviseurs 
     

 


 

Let op: het aangeduide verwerkingsproces zal voor ieder dossier gelijk zijn! 

De uiteindelijke validatie kan worden doorgevoerd door de instellingen op te slaan met het diskette icoontje in de rechterbovenhoek. Alle taken zullen hierop worden uitgevoerd volgens de geselecteerde parameters. Dit kan een tijdje duren naar gelang het aantal uit te voeren taken. Let op dat je de browser pagina op dit moment niet sluit of refresht! 

 
 

 

 

Advies in bulk

Wanneer je meerdere adviestaken selecteert, kan je in 1 keer verschillende dossiers adviseren. Hierbij kan je volgende parameters meegeven: 

  • Beoordeling (positief of negatief) 
  • Opmerking 

         

 


Let op: de beoordeling en de toegevoegde opmerking zal voor ieder dossier gelijk zijn! 

Je kan de adviezen doorvoeren door, eens alles werd aangevuld, te klikken op de knop 'Adviseer in bulk'.