INHOUDSOPGAVE


In het Menu Gebruikers kan je als Lokaal Bestuur zelf beheren welke mensen toegang hebben tot de back-office van Eaglebe. Deze lijst van gebruikers is niet gelimiteerd en hoeven niet enkel mensen van het Lokaal Bestuur zelf te zijn. Typisch zijn gebruikers zoals mensen van Politie en Brandweer gekend binnen Eaglebe. Eveneens in sommige gevallen zal De Lijn of AWV ook als gebruiker toegevoegd zijn. Weliswaar check je best eens met de persoon in kwestie voor je hem of haar toegang geeft. Eens je iemand hebt toegevoegd kan je de gebruiker zijn of haar instellingen nog steeds wijzigen via het mannetje voor de gebruikersnaam. 

 

Gebruiker toevoegen  


Via het plus-icoontje rechts bovenaan in dit menu kan je eenvoudig een gebruiker toevoegen.  


 

 


Vul de juiste gegevens in. Op basis van de naam en voornaam wordt automatisch een gebruikersnaam gemaakt. Hoofdletters of kleine letters maakt geen verschil. Eveneens kan je rechten instellen voor de gebruiker alsook de afdeling waar deze aan moet toegevoegd worden. Over de rechten in Eaglebe lees je meer hieronder. De Afdeling waar de persoon aan moet toegevoegd worden moet je aanmaken in Beheer: Organisatie: Mijn Afdelingen. 

Druk daarna op ‘Toevoegen’ onderaan rechts. De gebruiker krijgt een e-mail met de vraag om een wachtwoord in te stellen. 


 

Gebruiker toevoegen in meerdere organisaties


Het is mogelijk om éénzelfde gebruiker toe te voegen binnen meerdere organisaties (Lokale Besturen die met Eaglebe werken). Een bestaande gebruiker toevoegen verloopt echter op een aangepaste wijze. Wanneer je een reeds bestaande gebruiker wilt toevoegen volgens de wijze hierboven beschreven, krijgt u een foutmelding dat het gebruikte e-mailadres of de gebruikersnaam reeds gekend is in onze database. 
 

Om deze gebruiker toch toe te voegen ga je als volgt te werk. Deze werkwijze kan ook toegepast worden om gebruikers die reeds bezitten over een burgeraccount toe te voegen aan uw organisatie. 

Je kiest in plaats van het plus-icoontje voor het stekker-icoontje ernaast.  


 

 


Hierbij opent een nieuw scherm, waarin je enkel het e-mailadres van de gebruiker moet opgeven en deze toewijzen aan een afdeling. 


 


Het voordeel van deze werkwijze is dat de gebruiker in kwestie bij het aanmelden in Eaglebe zal kunnen kiezen in welk Lokaal Bestuur hij of zij wenst aan te melden.   


Gebruikersrollen - Taken toewijzen 


In Eaglebe moet elke gebruiker ook rollen of taken ingesteld krijgen, waarmee de gebruiker in kwestie bepaalde acties mag of moet uitvoeren in Eaglebe. In Eaglebe maken we een opsplitsing tussen Gebruikersrollen en Taken. 


De Gebruikersrollen zijn de rechten om bepaalde taken te "mogen/kunnen" uitvoeren.  


Taken toewijzen zijn de rechten om bepaalde taken te "moeten" uitvoeren.  


Wanneer je de taken of rollen van iemand wilt wijzigen, kan je op dit icoontje voor de gebruikersnaam klikken. 


Gebruikersrollen: 

 • Administrator: geeft toegang tot de Beheer pagina & geeft toelating om in goedgekeurde dossiers nog wijzigingen aan de aanvraag te volbrengen 
 • Advies: stelt de gebruiker in staat advies te geven op een dossier 
 • Autorisatie: stelt de gebruiker in staat een inname openbaar domein goed (of af) te keuren 
 • Documenten: stelt de gebruiker in staat documenten aan te maken of toe te voegen aan een dossier 
 • EventAutorisatie: stelt de gebruiker in staat een evenement goed (of af) te keuren  
 • EventValidatie: stelt de gebruiker in staat een evenement te valideren
 • Export: stelt de gebruiker in staat een export te nemen van alle gegevens 
 • Facturatie: stelt de gebruiker in staat de facturatie van een dossier aan te passen
 • Gebruiker: basis rol, de gebruiker kan alles inzien maar niets aanpassen 
 • Afgeschermd advies: stelt de gebruiker in staat afgeschermde documenten en adviezen in te zien 
 • Signalisatie: stelt de gebruiker in staat de signalisatie aan te passen 
 • Validatie: stelt de gebruiker in staat een dossier te valideren 
 • AppIncident: nodig om incidenten te melden via Eaglebe Outdoors 
 • AppInspectie: nodig om detail info te bekijken via Eaglebe Outdoors  
 • AppWerkbon: nodig om taken te krijgen via Eaglebe Outdoors 


Taken: 


IOD:

 • Validatie: stelt de gebruiker in staat een een inname openbaar domein te valideren
 • Signalisatie: stelt de gebruiker in staat de signalisatie aan te passen 
 • Autorisatie: stelt de gebruiker in staat een inname openbaar domein goed (of af) te keuren 

EV:

 • EventAutorisatie: stelt de gebruiker in staat een evenement goed (of af) te keuren  
 • EventValidatie: stelt de gebruiker in staat een evenement te valideren 


Incidenten:

 • Opvolging: de gebruiker aan wie een incident wordt toegewezenEnkele typische instellingen: 

Adviesverleners die advies moeten geven: Gebruiker, Documenten & Advies 


Burgemeester of Schepen die enkel zaken moet kunnen bekijken: Gebruiker & Documenten 


De persoon die alle innames behandeld: Validatie, Signalisatie & Autorisatie staan aan als Gebruikersrol én Taak.  


De persoon die alle evenementen behandeld: EventValidatie & EventAutorisatie staan aan als Gebruikersrol én Taak. 


Back-up medewerkers die in afwezigheid van de ‘normale dossierbehandelaar’ optreden: alle rollen staan aan, maar geen taken 
Hoe worden dossiers verdeeld of toegewezen in Eaglebe? 


Eaglebe zoekt naar gebruikers die de taken hebben om bepaalde acties uit te voeren. Binnen het inname type (Beheer: Inname Types) kan je instellen welke afdeling een bepaalde inname moet behandelen. Binnen de afdeling die daar ingesteld staat, zal Eaglebe zoeken naar iemand met de taak om iets uit te voeren. 


Voorbeelden: 

 • Er komt een nieuwe aanvraag Inname Openbaar Domein toe in de Back-Office van Eaglebe. Het dossier wordt toegewezen aan de gebruiker die de taak Validatie heeft.   
 • Er komt een nieuwe aanvraag voor een Evenement toe in de Back-Office van Eaglebe. Het evenement wordt toegewezen aan de gebruiker die de taak Eventvalidatie heeft. 

 
Hebben meerdere personen de taak om een actie uit te voeren? Dan zal Eaglebe at random tussen deze personen de taken verdelen.