Algemene toelating (Grondwerken) vs. Jaarvergunningen Signalisatie


Elk Lokaal Bestuur beslist per jaar zelf of ze al dan niet worden uitgegeven en aan wie ze worden uitgegeven. Maar hoe loopt dat in de praktijk in Eaglebe en wat verplicht het GIPOD-decreet? We geven je graag een beknopt overzicht. 


Het GIPOD-decreet onderscheidt 2 types jaarvergunningen die we hieronder verduidelijken: 

 1. Algemene toelating (Grondwerken)
 2. Jaarvergunningen Signalisatie 


Om verwarring te vermijden: De term ‘jaarvergunning’ is bij het GIPOD voorbehouden voor 'signalisatie'. Dit omdat deze effectief per kalenderjaar verleend wordt, terwijl de algemene toelating (grondwerken) in praktijk meestal verleend wordt totdat deze herroepen wordt, en dus niet jaarlijks opnieuw aangevraagd moet worden. 


Algemene toelating (Grondwerken)


Definitie: Algemene toelating van de domeinbeheerder aan de initiatiefnemer om cat. 3 (kleiner dan 3 m²)  en dringende grondwerken te mogen uitvoeren. Deze afspraak tussen de initiatiefnemer en de domeinbeheerder kan jaarlijks besproken worden, en wordt anders stilzwijgend verlengd.


Grondwerken zijn innames waarbij het openbaar domein wordt opengebroken (zoals bv. voor wegenis-, riolerings- en/of nutswerken). 


Concreet: Het Lokaal Bestuur verleent een vergunning om voor een heel jaar grondwerken te mogen uitvoeren aan de initiatiefnemer van de grondwerken. De initiatiefnemer ontvangt vandaag digitaal of op papier deze Jaarvergunning Grondwerken van het Lokaal Bestuur. 


Het is de bedoeling dat dit later via het GIPOD zal verlopen. De uitgave van dit (digitale) papier wordt vandaag niet ondersteund door Eaglebe. 


Belangrijk: Voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken die onder deze algemene toelating vallen is er géén vraag voor grondwerken nodig. De registratie van het grondwerk in GIPOD geldt als melding naar de domeinbeheerder. Een signalisatievergunning moet nog steeds aangevraagd worden voor elk uitgevoerd grondwerk bij het lokaal bestuur. 


Jaarvergunningen Signalisatie 


Definitie: Jaarvergunning van de gemeente aan een uitvoerder om signalisatie te plaatsen op het openbaar domein voor cat. 3 en dringende grondwerken zonder mobiliteitshinder. Deze afspraak tussen de uitvoerder van het grondwerk en de gemeente moet elk jaar vernieuwd worden.


Concreet: Het Lokaal Bestuur verleent een vergunning om voor een heel jaar signalisatie te mogen plaatsen aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer ontvangt vandaag digitaal of op papier deze Jaarvergunning Signalisatie van het Lokaal Bestuur. 


Het is de bedoeling dat dit later via het GIPOD en/of Eaglebe zal verlopen. De uitgave van dit (digitale) papier wordt vandaag echter niet ondersteund door Eaglebe, de meldingen onder een Jaarvergunning Signalisatie wél. 


Voor de signalisatie van grondwerken categorie 3 en dringende grondwerken waarbij er geen mobiliteitshinder is, is géén signalisatievergunning nodig als de uitvoerder over een jaarvergunning signalisatie beschikt. De grondwerken zelf worden wél nog steeds geregistreerd in GIPOD door de initiatiefnemer.


Om minder tijd te verliezen bij aanvragen onder Jaarvergunning Signalisatie heeft Eaglebe de Module “Aanvraag onder Jaarvergunning Signalisatie (AoJS)”. Op deze manier zijn deze aanvragen: 

 • Exclusief te kiezen door de houders van zo'n Jaarvergunning Signalisatie 
 • Gemakkelijk herkenbaar voor de medewerkers in de backoffice 
 • Sneller te verwerken 

Wil je meer info over deze module? Lees dan alles erover in dit artikel! 


Voorbeelden 


Voorbeeld 1 AoJS: verhuis 

 • Verhuisfirma Beagle doet talloze aanvragen per jaar op uw grondgebied 
 • Uw Lokaal Bestuur verleent een Jaarvergunning Signalisatie (bv. omdat de verhuisfirma Beagle betrouwbaar is en gebruik mag maken van een versnelde procedure).  
 • Het Lokaal Bestuur zal het e-mailadres van Beagle registreren in Eaglebe via de module AoJS. 
 • Via het Portaal van Eaglebe kan de verhuisfirma Beagle een exclusief inname type selecteren om hun aanvraag tot vergunning in te dienen. 
 • Het dossier komt meteen in de backoffice van Eaglebe terecht in status Autorisatie zodat het snel verwerkt kan worden.  
 • Eaglebe registreert deze aanvraag als werk met hinder in GIPOD. 


Voorbeeld 2 AoJS: nutswerken 

 • Aannemer De Graever doet talloze aanvragen per jaar op uw grondgebied. 
 • Uw Lokaal Bestuur verleent een Jaarvergunning Signalisatie (bv. omdat de aannemer de Graever betrouwbaar is en gebruik mag maken van een versnelde procedure). 
 • Het Lokaal Bestuur zal het e-mailadres van aannemer De Graever registreren in Eaglebe via de module AoJS. 
 • Via het Portaal van Eaglebe kan de aannemer De Graever een exclusief inname type selecteren om hun aanvraag tot vergunning in te dienen, waarbij ze het GIPOD ID van het bijhorende Grondwerk verplicht moeten ingeven (meer info over de hinderpremie, klik hier). 
 • Het dossier komt meteen terecht in de backoffice van Eaglebe in status Autorisatie zodat het snel verwerkt kan worden. 
 • Eaglebe registreert deze aanvraag als hinder gekoppeld aan het bijhorende Grondwerk en voegt een signalisatievergunning toe, in GIPOD.