INHOUDSOPGAVE


In dit artikel lichten we de werking toe van hoe je via een Grondwerk - geregistreerd in GIPOD - komt tot een signalisatievergunning met nadien recht op hinderpremie. Wil je meer weten over het Menu Grondwerken in Eaglebe? Dan zal je in dit artikel alle informatie kunnen terugvinden. Meer weten over de koppeling van een dossier richting GIPOD? Klik hier. 


1    Grondwerken, signalisatievergunningen & hinderpremie

1.1 Grondwerken, werken en evenementen


GrondwerkenEen Inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutswerken.


WerkenEen Inname voor andere werken dan Grondwerken.  


Evenementen: een Inname voor een gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat. 


1.2    Algemene werkwijze


Grondwerken moeten altijd rechtstreeks in GIPOD worden ingegeven door de 'initiatiefnemer' van de Grondwerken (meestal de nutsmaatschappij, netwerkbeheerder of lokale/provinciale overheid) conform het GIPOD decreet. Grondwerken kunnen niet worden aangevraagd via Eaglebe. Enkel werken, evenementen en signalisatievergunningen kunnen via Eaglebe worden verwerkt.. 

Eens het Grondwerk werd geregistreerd binnen GIPOD (meestal geruime tijd voor uitvoering van de werken), zal de initiatiefnemer een Vraag Voor Grondwerken (VGW) moeten uitsturen naar de verantwoordelijke domeinbeheerders. Deze vraag wordt digitaal uitgestuurd via GIPOD en kan door de domeinbeheerders worden beantwoord via het GIPOD (meer info) of rechtstreeks via Eaglebe (meer info). 

Eens deze Vraag Voor Grondwerken positief werd beantwoord door de domeinbeheerders kan het Grondwerk doorgaan. Voor de effectieve uitvoer van de werken, zal eerst nog een signalisatievergunning nodig zijn. Deze signalisatievergunning wordt meestal aangevraagd door de uitvoerende aannemer en wordt uitgereikt door het lokaal bestuur. De aanvraag en verwerking van signalisatievergunningen kan ook via Eaglebe.

Hiervoor moet de aannemer bij het indienen van zijn of haar aanvraag het GIPOD Grondwerk ID ingeven van het gekoppeld Grondwerk. Op die manier weet Eaglebe dat deze signalisatie-aanvraag hoort bij een bestaand Grondwerk en publiceren wij de aanvraag als Signalisatievergunning  binnen het bestaande GIPOD Grondwerk. 


Hinderpremie nodig?

Let op: een hinderpremie wordt enkel en alleen gegeven op een GIPOD Grondwerk en niet op een Werk of Evenement. Zorg er dus voor dat de initiatiefnemer van de grondwerken zeker het Grondwerk in GIPOD registreert zodat een hinderpremie later kan aangevraagd worden.Indien de initiatiefnemer een algemene toelating heeft van de domeinbeheerder is geen VGW vereist voor de Grondwerken van categorie 3 of de dringende Grondwerken. De registratie van deze Grondwerken binnen GIPOD is voldoende.3.3    Hoe kan ik ervoor zorgen dat het GIPOD Grondwerk ID altijd ingevuld wordt?


Via de Eaglebe beheersinstellingen (menu Beheer - Inname types) kan je per inname type instellen welke vragen binnen het aanvraagformulier verplicht zijn. Het is dan ook sterk aangeraden om voor een inname type (bv. Nutswerken, Signalisatievergunning, ...) de vraag naar het GIPOD Grondwerk ID te verplichten zodat aannemers altijd een gekoppeld Grondwerk ID moeten opgeven bij hun aanvraag.  Meer info over deze instellingen kan je vinden in dit helpdesk artikel.Afbeelding 4: verplicht maken van de vraag naar het GIPOD Grondwerk ID via de beheersinstellingen (Beheer - Inname types). Heb je deze module niet? Neem contact op met de Helpdesk!


3.4    Hoe kan ik zien dat het GIPOD Grondwerk ID ingevuld is?


In Eaglebe zal je in het tabblad 'Aanvraag' bij 'Details inname openbaar domein' de GIPOD referenties kunnen terugvinden.


Staat er:

  • GIPODID: dan verwijst dit naar het Werk of Evenement dat door Eaglebe gepubliceerd is. Er is m.a.w. geen Grondwerk gekoppeld aan deze inname. 
  • GIPODID gekoppeld Grondwerk: dan verwijst dit naar het Grondwerk waarmee deze signalisatievergunning gekoppeld is en weet je dus dat de aanvrager het Grondwerk goed heeft toegevoegd.

Afbeelding 5: weergave van het GIPOD ID binnen Eaglebe van een geregistreerde inname, niet gekoppeld aan een GIPOD Grondwerk