INHOUDSOPGAVE


Inname Types: standaard mogelijkheden


In het aanvraagformulier wordt er gevraagd aan de burger om een inname type te kiezen. Standaard voorzien wij een lijstje van veelgebruikte type innames, maar dat lijstje kan volledig op maat van jouw bestuur samengesteld worden.  


Hoe pas je dit lijstje aan? 

Alle nodige instellingen gebeuren via het menu 'Beheer - Inname Types'. Hier krijg je een overzicht van alle inname types binnen de Eaglebe omgeving van jouw bestuur. Binnen dit overzicht is het mogelijk om: 

 • Nieuwe types toe te voegen (via het plus icoon rechtsboven).  

 • Types te activeren/deactiveren (schuifknop). Actieve inname types zullen zichtbaar zijn binnen het aanvraagformulier, gedeactiveerde types niet. 

 • De volgorde van de types binnen het aanvraagformulier aan te passen (pijltjes naar boven/onder). De volgorde binnen de beheerspagina zal overgenomen worden binnen het aanvraagformulier. 


 


Hoe pas je een type aan? 

Om de type specifieke instellingen aan te passen maak je gebruik van het potlood icoon voor het desbetreffende inname type.  


LET OP:  Vergeet niet om binnen het inname type op ‘OK’ te klikken en daarna op 'Opslaan' te drukken onderaan de tabel met inname types om alle aanpassingen te bewaren. 


Via het potlood icoon kan je standaard volgende parameters aanpassen: 

 • Naam: deze zal gebruikt worden binnen het aanvraagformulier. 

 • Type: deze zal gebruikt worden bij de publicatie in GIPOD 

 • Afdeling: dit is de dienst waarbij een aanvraag van dit type zal terecht komen ter validatie. 

 • Aanvraagtermijn: dit is het aantal dagen dat tussen de aanvraag en de startdatum van de vergunning mag zijn. Een sportwedstrijd aanvragen moet bijvoorbeeld minstens 1 maand op voorhand gebeuren, een container echter 5 dagen. 

 • Minimum periode: indien een inname gelijk welke duur mag hebben, dan vult u 0 in. Indien een inname altijd per blok van 7 dagen moet gebeuren, dan vult u 7 in. 

 • Helptekst: het is optioneel om een begeleidende tekst toe te voegen. Deze helptekst wordt getoond in het aanvraagformulier indien het type geselecteerd wordt. Aan deze helptekst kan je ook een hyperlink toevoegen, hieronder meer informatie.  

 • Start / Eind: een suggestie van het start- / eindtijdstip van de inname. 

 • Overige: Hier kan je instellen of de werkbonvraag gesteld moet worden voor dit inname type (wanneer gebruik gemaakt wordt van de module Werkbon). Daarnaast kan je ook meegeven verplicht een bijlage moet toegevoegd worden bij de aanvraag van dit type.

 • Intekenmogelijkheden: hier kan je selecteren welke intekenmogelijkheden beschikbaar zijn binnen het aanvraagformulier voor dit inname type. Je kan zowel de verschillende verschillende zone tekenmogelijkheden alsook de optie om signalisatie  en omleidingen in te kenen activeren of deactiveren.
  Voor de opties 'Plaats een zone - Parking, Container, Andere' kan je ook instellen of de aanvrager de afmetingen van deze zone vrij mag ingeven of de afmetingen vast zijn (zoals ingesteld onder 'Beheer - Aanvraagformulier - Afmetingen') en niet gewijzigd kunnen worden.
   

   

 

IODFlex 

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze module IODFlex, krijg je als bestuur nog meer controle over het aanvraagformulier IOD. Op deze manier kunnen ook de meer atypische innames (terrassen, stelplaatsen, kunstwerken, …) makkelijk worden verwerkt via Eaglebe met een eigen aanvraagformulier.  
 

Alle nodige instellingen gebeuren via het menu 'Beheer - Inname Types'. Hier krijg je een overzicht van alle inname types binnen de Eaglebe omgeving van jouw bestuur. Om de type specifieke instellingen aan te passen maak je gebruik van het potlood-icoon voor het desbetreffende inname type. Naast de standaard instellingen (naam, aanvraagtermijn, helptekst,...) kan je met de module IODFlex volgende parameters aanpassen. 


Vraag & Helptekst 

Instellen welke vragen getoond/verplicht zijn en ook de bijhorende helpteksten kunnen per vraag worden aangepast.  
 

 


Je kan op verschillende plaatsen in Eaglebe helpteksten instellen. Deze tekst wordt getoond op het aanvraagformulier als aanvragers een bepaald type of vraag selecteren en kan handig zijn om hen extra informatie mee te geven omtrent deze inname. 


De helptekst van een innametype, die je kan instellen onder Beheer - Aanvraagformulier - Inname types is html-gevoelig. Zeer concreet wil dit zeggen dat je bv. aanklikbare links kan instellen binnen deze helptekst. De link moet je weliswaar volgens een gekend formaat toevoegen: 


Dit is een <a href="https://app.eaglebe.com" target="_blank"> aanklikbare</a> link
 

Deze tekst ziet er dan op het aanvraagformulier zo uit:  
 

Dit is een aanklikbare link 


Hierbij let je best op volgende zaken: 

 

 • Alle tekst die niet tussen de <a></a> staat, wordt getoond als normale tekst 

 • De link waarnaar je wilt verwijzen stop je tussen de quotes achter href="" 

 • Het tekststukje target="_blank" mag je zeker niet weglaten, dit zorgt ervoor dat de link in een nieuw tabblad wordt geopend. 

 • De tekst die tussen de  <a></a> staat, wordt getoond als de aanklikbare tekst. 

 

Kleur 

Instellen als welke kleur deze zone zal worden ingetekend. Zo krijg je in back-office een overzicht van alle verschillende inname types op basis van kleur. 

Bv: alle containers in het roos, verhuizen in oranje, nutswerken in het rood,..
 

 

 

Extra periode-instellingen

 

Hier kan je instellen of er van de aanvraagtermijn/minimum periode kan worden afgeweken (spoedprocedure). Je kan kiezen om een waarschuwing meegeven die getoond wordt op het aanvraagformulier wanneer deze termijnen worden overschreden. Aanvragen waarvoor deze termijnen werden overschreden, zullen ook in back office duidelijk te onderscheiden zijn. Het is tevens mogelijk een bijkomende (vaste!) administratieve kost aan te rekenen wanneer een spoedprocedure gekozen werd. Je kan zelf kiezen of deze kost altijd moet aangerekend worden of enkel wanneer een werkbon-taak aangemaakt werd (zie daarvoor voorziene check-box 'reken enkel kost aan..').
 

 


Deze waarschuwingen worden getoond binnen het aanvraagformulier indien de opgegeven termijnen worden overschreden.  

 


Ook binnen back office zijn deze dossiers duidelijk te onderscheiden. 


 


Alsook in de vergunning zelf.