Grondwerken situeren zich vandaag de dag voornamelijk binnen GIPOD, waar deze worden aangemaakt door de initiatiefnemers van wegenis-, riolerings- en/of nutswerken en onderlinge synergiën worden gezocht. Toch is het ook voor de lokale besturen interessant om een duidelijk overzicht te hebben op deze Grondwerken. Daarom zijn de Grondwerken waarvoor een Vraag voor Grondwerken gelanceerd werd zichtbaar in het menu Grondwerken. 


In dit helpdesk artikel lees je alles over het Eaglebe menu 'Grondwerken'. Wil je meer weten over de algemene werkwijze bij het aanmaken, vergunnen en communiceren van Grondwerken? Lees dan zeker ons helpdeskartikel Van Grondwerk tot Hinderpremie.


Menu Grondwerken 


Het Eaglebe menu 'Grondwerken' is opgebouwd naar analogie met het menu Vergunningen. Bovenaan vind je de Eaglebe kaart met daarin alle gekende hinder op het grondgebied van je bestuur (innames, evenementen, grondwerken, omleidingen, conflictzones, ...). Hier vind je dus een volledig overzicht, niet enkel een overzicht van de Grondwerken.


Onder de kaart vindt je een overzichtstabel met daarin alle Vragen voor Grondwerken gericht aan het lokaal bestuur en Grondwerken op het grondgebied van het bestuur. Een dossier aanklikken in deze tabel opent het bijhorende dossier en zoomt op de kaart naar de bijhorende zone.


Via de filteropties links boven de overzichtstabel kan je eenvoudig zoeken naar een bepaald dossier. Momenteel biedt dit menu enkel een overzicht van de VGW's. Een lijst van de Grondwerken wordt toegevoegd in een tweede fase. 


Vraag Voor Grondwerken (VGW)


Binnen het Eaglebe dossier VGW krijg je volgende info te zien.

  • Algemene informatie: hier kan je algemene info vinden zoals het GIPODID, beheerder, referentie, beschrijving,..
  • Bijlagen: overzicht van alle bijlagen toegevoegd aan het Grondwerk (uit GIPOD) en aan het Eaglebe dossier (uit Eaglebe)Behandeling VGW


Alvorens een Grondwerk kan doorgaan, zal hiervoor eerst een VGW moeten worden uitgestuurd door de nutsbedrijven naar de verantwoordelijke domeinbeheerders. Vanaf 1 december 2022 zal het voor  de nutsbedrijven verplicht zijn om voor ieder Grondwerk een digitale VGW uit te sturen via GIPOD. Als je lokaal bestuur werkt met Eaglebe, kan je deze VGW eenvoudig verwerken via het Eaglebe platform.


Iedere VGW gericht aan het lokaal bestuur wordt door Eaglebe opgehaald en is te zien als nieuw dossier binnen het menu Grondwerken. Wanneer een VGW binnenkomt in Eaglebe krijgt deze de status Nieuw. Via de knop 'naar in behandeling' kan u aangeven of al bezig bent met de behandeling van dit dossier. Bij veel lokale besturen wordt deze knop aangeklikt van zodra de VGW op het college werd geagendeerd. Via de paragraaf 'Uw beslissing' kan je de status van de VGW updaten. Hiervoor selecteer je een van onderstaande opties en druk je op opslaan om deze te bewaren (let op: dit is onomkeerbaar).

  • Akkoord: het Grondwerk mag doorgaan. Hierbij kan je eventueel de periode waarin het Grondwerk mag doorgaan nog aanpassen.
  • Niet akkoord: het Grondwerk mag niet doorgaan. Hierbij moet je een reden van niet akkoord meegeven als vrije tekst. 
  • Niet bevoegd: als lokaal bestuur ben je niet bevoegd om deze VGW te beantwoorden. Hierbij kan je een reden van niet bevoegd meegeven als vrije tekst. Er is momenteel nog geen takenflow voor de VGW. De aanvragen moeten proactief gecontroleerd worden. 


Naast het aanpassen van de status kunnen ook bijlagen worden toegevoegd aan de VGW via de optie 'Documenten uploaden'. De aangepaste status, periode, bijlagen en opmerkingen worden doorgegeven naar GIPOD waar deze worden toegevoegd aan het bijhorende Grondwerk.Indien de initiatiefnemer een algemene toelating heeft van de domeinbeheerder is geen VGW vereist voor de Grondwerken van categorie 3 of de dringende Grondwerken. De registratie van deze Grondwerken binnen GIPOD is voldoende.