Grondwerken situeren zich vandaag de dag voornamelijk binnen GIPOD, waar deze worden aangemaakt door de initiatiefnemers van wegenis-, riolerings- en/of nutswerken en onderlinge synergiën worden gezocht. Toch is het ook voor de lokale besturen interessant om een duidelijk overzicht te hebben op deze Grondwerken. Daarom zijn deze nu ook zichtbaar binnen het Eaglebe Smart City Platform onder het menu 'Grondwerken'. Zo krijg je binnen Eaglebe een totaal overzicht op alle geplande hinder op het grondgebied van jouw bestuur.


Dit menu en de bijhorende functionaliteiten zijn gratis beschikbaar voor alle Eaglebe gebruikers en worden standaard geactiveerd (beschikbaar vanaf Eaglebe 4.5.11).


In dit helpdesk artikel lees je alles over het Eaglebe menu 'Grondwerken'. Wil je meer weten over de algemene werkwijze bij het aanmaken, vergunnen en communiceren van Grondwerken? Lees dan zeker ons helpdeskartikel Van Grondwerk tot Hinderpremie.
1.    Fasering

Het Eaglebe menu Grondwerken en de bijhorende functionaliteiten zullen in verschillende fases worden uitgerold:

  1. Als eerste zal de workflow rond de Vraag Voor Grondwerken (VGW) worden voorzien. Dit omdat het vanaf 1 december 2022 verplicht wordt voor de nutsbedrijven om voor ieder Grondwerk een digitale VGW uit te sturen naar de geïmpacteerde domeinbeheerders. 
  2. In een tweede fase zullen ook de Grondwerken zelf worden opgenomen binnen het menu Grondwerken alsook enkele bijkomende functionaliteiten en takenflows.

2.    Eaglebe menu 'Grondwerken'

Het Eaglebe menu 'Grondwerken' is opgebouwd naar analogie met het menu Vergunningen. Bovenaan vind je de Eaglebe kaart met daarin alle gekende hinder op het grondgebied van je bestuur (innames, evenementen, grondwerken, omleidingen, conflictzones, ...). Hier vind je dus een volledig overzicht, niet enkel een overzicht van de Grondwerken.


Onder de kaart vindt je een overzichtstabel met daarin alle VGW's gericht aan het bestuur en Grondwerken op het grondgebied van het bestuur. Een dossier aanklikken in deze tabel opent het bijhorende dossier en zoomt op de kaart naar de bijhorende zone.Momenteel biedt dit menu enkel een overzicht van de VGW's. Een lijst van de Grondwerken wordt toegevoegd in een tweede fase. 


2.1    Eaglebe dossier Vraag Voor Grondwerken (VGW)

Binnen het Eaglebe dossier VGW krijg je volgende info te zien.

  • Details grondwerk: hier vindt je de algemene info van het bijhorende Grondwerk
  • Bijlagen: overzicht van alle bijlagen toegevoegd aan het Grondwerk (uit GIPOD) en aan het Eaglebe dossier (uit Eaglebe)2.2    Eaglebe dossier Grondwerken

Momenteel is er geen dossier Grondwerken voorzien binnen Eaglebe. Deze zullen in een tweede fase worden toegevoegd. 


Grondwerken worden wel reeds weergegeven binnen de kaart (menu Taken, Vergunningen & Grondwerken) om mogelijke conflicten te vermijden en de summiere info bij een Grondwerk op te vragen.


3    Behandeling VGW

Alvorens een Grondwerk kan doorgaan, zal hiervoor eerst een VGW moeten worden uitgestuurd door de nutsbedrijven naar de verantwoordelijke domeinbeheerders. Vanaf 1 december 2022 zal het voor  de nutsbedrijven verplicht zijn om voor ieder Grondwerk een digitale VGW uit te sturen via GIPOD. Als je lokaal bestuur werkt met Eaglebe, kan je deze VGW eenvoudig verwerken via het Eaglebe platform.


Iedere VGW gericht aan het lokaal bestuur wordt door Eaglebe opgehaald en is te zien als nieuw dossier binnen het menu Grondwerken (zie ook hoofdstuk 2.1). Wanneer een VGW binnenkomt in Eaglebe krijgt deze de status Nieuw. Via de paragraaf 'Uw beslissing' kan je de status van de VGW updaten. Hiervoor selecteer je een van onderstaande opties en druk je op opslaan om deze te bewaren (let op: dit is onomkeerbaar).

  • Akkoord: het Grondwerk mag doorgaan. Hierbij kan je eventueel de periode waarin het Grondwerk mag doorgaan nog aanpassen.
  • Niet akkoord: het Grondwerk mag niet doorgaan. Hierbij moet je een reden van niet akkoord meegeven als vrije tekst. 
  • Niet bevoegd: als lokaal bestuur ben je niet bevoegd om deze VGW te beantwoorden. Hierbij kan je een reden van niet bevoegd meegeven als vrije tekst. De VGW's moeten in eerste fase proactief worden gecontroleerd. In een tweede fase zal ook een takenflow worden voorzien om de nieuwe VGW dossiers op te volgen.


Naast het aanpassen van de status kunnen ook bijlagen worden toegevoegd aan de VGW via de optie 'Documenten uploaden'. De aangepaste status, periode, bijlagen en opmerkingen worden doorgegeven naar GIPOD waar deze worden toegevoegd aan het bijhorende Grondwerk.Indien de initiatiefnemer een algemene toelating heeft van de domeinbeheerder is geen VGW vereist voor de Grondwerken van categorie 3 of de dringende Grondwerken. De registratie van deze Grondwerken binnen GIPOD is voldoende.