Het is mogelijk voor zowel een aanvrager als medewerker in de backoffice om een verlenging aan te vragen van een bestaand dossier. Weliswaar zijn er enkele voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Meer info rond het verlengen van een aanvraag lees je in dit artikel.


In dit artikel lichten we toe hoe Eaglebe de facturatie zal berekenen in het geval van een verlenging. Indien je graag meer leest over de facturatie-mogelijkheden die het platform biedt, kan je in dit artikel meer info terugvinden.


Facturatie berekening bij één of meerdere verlengingen


Belangrijkste regel: Eaglebe kijkt naar de totale periode van alle dossiers voor het berekenen van de facturatie en trekt de bedragen af van de voorgaande vergunningen die reeds betaald werden.


Voorbeeld:

Vergunning A: 01/01/2023 tem 05/01/2023. 

Verlenging 1: 06/01/2023 tem 10/01/2023

Verlenging 2: 11/01/2023 tem 15/01/2023


Voor het berekenen van de prijs van Verlenging 1 berekent Eaglebe de prijs voor de totale periode zijnde: 01/01/2023 tem 10/01/2023 en trekt het reeds betaalde bedrag van Vergunning A af.


Voor het berekenen van de prijs van Verlenging 2 berekent Eaglebe de prijs voor de totale periode zijnde: 01/01/2023 tem 15/01/2023 en trekt het reeds betaalde bedrag van Vergunning A en Verlenging 1 af.


Waarom doen we dit zo?

Op deze manier is het mogelijk om rekening te houden met de regel: de eerste x-aantal dagen zijn gratis.


Voorwaarde

Een verlenging is een aaneensluitende periode volgend op een voorgaande vergunning. Indien de periode manueel wordt aangepast in de backoffice naar een niet aaneensluitende periode, staat Eaglebe niet in voor het foutief berekenen van de facturatie. Wij wijzen al onze gebruikers hier op via onderstaande foutmelding:

Opgelet: Wanneer je de prijs van een verlenging manueel aanpast en daarna opnieuw een verlenging wordt aangevraagd, is het mogelijk dat de berekening niet meer klopt! Kijk dus zeker altijd goed het tabblad 'Facturatie' na en pas aan waar nodig.