INHOUDSOPGAVE


De Publieke Kaart is een online website die alle Eaglebe innames en evenementen op het openbaar domein in kaart brengt. Via Eaglebe kan je extra info toevoegen aan elk element om zo de burger een duidelijk overzicht te geven van wat er aan de hand is of te gebeuren staat in zijn straat of wijk. Waar vind je de Publiek Kaart?

Algemeen


De Eaglebe Publieke kaart is te vinden via volgende url: https://app.eaglebe.com/map


Via deze link kom je terecht op de algemene Publieke Kaart waar je alle werken en evenementen kan vinden die werden verwerkt via het Eaglebe Smart City Platform. En dit over heel België. Daarnaast worden hier ook alle GIPOD Grondwerken weergegeven.


Via de website van het lokaal bestuur

Om dit iets persoonlijker te maken hebben we ook een rechtstreekse link voorzien naar het grondgebied van uw bestuur. Deze wordt bekomen door de algemene url uit te breiden met de naam van uw bestuur volgens het volgende formaat: https://app.eaglebe.com/map/poperinge. Deze link wordt ook gebruikt wanneer je de Publieke Kaart opent via de Eaglebe backoffice.


Op deze manier kan je de Publieke Kaart makkelijk embedden op de website van uw lokaal bestuur, waar de burger meteen alle info vind op de mogelijke hinder op het openbaar domein. Een goed voorbeeld hiervan is de website van Poperinge, waar zij alle actuele verkeershinder in real time weergeven via de Eaglebe Publieke Kaart.


Via de Eaglebe onderborden

Als je lokaal bestuur gebruikt maakt van de Eaglebe onderborden, worden deze automatisch voorzien van een QR-code die je doorverwijst naar onze Publieke Kaart. Op deze manier wordt de burger meteen geïnformeerd bij het scannen van de verkeersborden in zijn/haar straat of wijk.


Deze onderborden kan je makkelijk aanmaken voor ieder dossier vanuit het tabblad 'Documenten' met de optie 'Genereer - Onderborden'. Hiermee genereert Eaglebe automatisch onderborden (pdf-bestand) voor alle ingetekende verkeersborden met de huidige info van het dossier (periode, EaglebeID, logo van de gemeente en QR-code voor meer info).  Hoe vul je de Publieke Kaart?


Goed nieuws, de Publieke Kaart wordt automatisch gevuld! Wanneer je een dossier via Eaglebe goedkeurt, zal dit automatisch op de Publieke Kaart verschijnen (met een refresh rate van 2 uur). Alle innames worden weergegeven als groene zone en marker, evenementen als gele zone en marker en de grondwerken als oranje zones. 

Wanneer je een zone aanklikt zal ook het bijhorende signalisatieplan en de ingetekende omleidingen worden weergegeven. Er verschijnt ook een pop-up met standaard onderstaande info:

  • GIPOD en custom Eaglebe type
  • Adres
  • Periode
  • Eaglebe ID


Je kan deze standaard info ook aanvullen met een eigen titel en beschrijving met opmaak, links, afbeeldingen, … Op deze manier kan je de burger makkelijk informeren in geval van wijzigingen of afwijkingen bij grote, langdurige werken of kan je meteen de affiche en de link naar de facebookpagina van het evenement meegeven. Deze info kan je voor ieder dossier aanvullen via het tabblad ‘Extra – Publieke info‘.Extra opties

Op de Eaglebe Publieke Kaart vind je nog enkele extra opties en zoekvelden waarmee je eenvoudig kan:

  • Zoeken op adres
  • Filteren op periode
  • Selecteren welke kaartlagen er actief zijn
  • Zoomen naar je huidige locatie (op basis van de locatie van het toestel)