Om ervoor te zorgen dat wegenwerken, buurtfeesten of wielerwedstrijden veilig kunnen doorgaan, biedt Eaglebe een sterke conflictdetectie aan die zowel de aanvrager als de medewerker meteen op de hoogte brengt van gevaarlijke situaties. In dit helpdeskartikel gaan we dieper in op de werking van deze conflictdetectie en leer je welke situatie een melding zal veroorzaken en welke niet.


INHOUDSOPGAVE


1. Conflictdetectie in het aanvraagformulier


Wanneer je een nieuwe inname of een nieuw evenement aanvraagt via Eaglebe, moet je de zone van deze inname/evenement intekenen op de kaart. Hier krijg je als aanvrager meteen een visueel overzicht van alle vergunde innames, evenementen en omleidingen actief in dezelfde periode, zodat je deze in rekening kan brengen bij het intekenen van je zone. Daarnaast kunnen ook eigen GIS-lagen worden weergegeven om bijvoorbeeld schoolzones of gewestwegen aan te duiden (meer info hierover vind je in dit helpdesk artikel).


Om de aanvrager te waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zal Eaglebe niet enkel een visueel overzicht bieden van andere vergunde hinderzones maar wordt ook een specifieke melding voorzien. Deze melding wordt weergegeven in het aanvraagformulier (onder de kaart) wanneer de ingetekende zone deels overlapt met:

 • Een vergunde Inname
 • Een vergund Evenement
 • Een vergunde Omleiding
 • Een element uit de conflictenlaag
 • De gevalideerde hinderzone van een GIPOD Grondwerk
 • Dringende GIPOD Grondwerken of Grondwerken categorie 3


Let op: de conflictmelding geldt enkel als waarschuwing. De aanvrager zal zijn aanvraag nog steeds kunnen indienen. Het is aan de medewerker van het lokaal bestuur om de aanvraag uiteindelijk te beoordelen.


Voor ieder conflict geven we volgende info mee:

 • Type: een icoon maakt duidelijk of de ingetekende zone in conflict is met een andere inname, evenement, omleiding of een grondwerk
 • Beschrijving: locatie en inname-type van het conflict
 • Periode: start- en einddatum van het conflictLet op: wanneer meerdere conflicten worden gevonden zullen enkel de eerste 10 conflicten worden weergegeven als melding.

2. Conflictdetectie in de backoffice


In de backoffice verloopt de conflictdetectie op dezelfde wijze als in het aanvraagformulier. Het enige verschil is dat conflicten met andere Eaglebe Innames en Evenementen al worden weergegeven van zodra deze werden Gevalideerd (dossiers in status Validatie geven dus geen conflict).


De conflictmelding wordt weergegeven bovenaan het tabblad Aanvraag. Het aantal conflicten wordt weergegeven met een gele teller naast het tabblad. Voor ieder conflict geven we volgende info mee:

 • Type: een icoon maakt duidelijk of de ingetekende zone in conflict is met een andere inname, evenement, omleiding of een grondwerk
 • Beschrijving: locatie en inname-type van het conflict
 • Beheerder: lokaal bestuur of nutsbedrijf in beheer van de conflicterende inname
 • Periode: start- en einddatum van het conflict
 • Openen: optie om het conflicterende dossier te openen binnen Eaglebe (enkel beschikbaar indien van toepassing)Je kan één of meerdere conflicten selecteren met de selectiebox voor het desbetreffende conflict, waarmee ze ook worden geselecteerd binnen de kaart.


Let op: het kan even duren alvorens een conflict wordt gedetecteerd door Eaglebe. De conflictdetectie wordt om de 15 minuten bijgewerkt, dit elk uur op minuut 5, 20, 35 en 50.