INHOUDSOPGAVE


Conflictenlaag


In Eaglebe is het mogelijk om als bestuur een eigen conflictenlaag toe te voegen. Deze kan gebruikt worden om conflicten tussen een ingetekende zone en overige infrastructuur weer te geven in het aanvraagformulier. Zo krijgt de aanvrager meteen een waarschuwing (of wordt zijn aanvraag geblokkeerd) indien de inname in conflict is met bv. een andersvalide parking, schoolzone, gewestweg, … 


Om deze toe te voegen aan het aanvraagformulier kan je in ‘Beheer -> Aanvraagfromulier -> Conflictenlaag’ de nodige bestanden toevoegen. Deze worden toegevoegd als zip folder met daarin de shapefile (.shp) en bijhorende shape index (.shx) en attributentabel (.dbf) bestanden.
 

Hieronder tonen we hoe conflicten getoond worden aan de aanvrager en leggen we uit hoe de conflictenlaag moet aangemaakt worden. Let op: enige GIS-kennis is vereist. Vraag dus je GIS-coördinator om deze conflictenlaag aan te maken.  


Onderstaande afbeelding toont verschillende zichtbare zones met een opmerking. U kan de kleuren dus zelf kiezen, of opteren om de zones onzichtbaar te maken. 


 

Indien de aanvrager een zone intekent op één van deze (zichtbare of onzichtbare) zones, dan wordt er een conflict of melding getoond op het aanvraagformulier. Conflicten kunnen blokkerend zijn (zie rode tekst: de aanvraag kan hier NOOIT gebeuren) of enkel een waarschuwing tonen. 
 

 

 

Opmaak 

 

De conflictenlaag bestaat uit één shapefile (gepaard met het nodige .shx en .dbf bestand) die gelezen en weergegeven kan worden binnen Eaglebe. Om de goede werking te garanderen moet deze steeds voldoen aan onze template en mag aan de opmaak niets veranderd worden. De lege template is als bijlage toegevoegd onderaan dit artikel (conflictenlaagTemplate.zip). Deze kan gedownload worden en dan aangevuld met eigen objecten.
 

De template is gebaseerd op het Lambert 72 coördinatenstelsel en kan opgevuld worden met zoveel objecten (enkel polygonen) als gewenst. De nodige attributen en verwachte waarden voor ieder object zijn: 

 • id: integer 

 • name: string (max 100 karakters

 • category: string (max 7 karakters = HEX kleurencode) 

 • warning: string (max 250 karakters) 

 • startdate: datum (yyyy-MM-dd) 

 • enddate: datum (yyyy-MM-dd) 

 • isblocking: integer (0/1 = FALSE/TRUE) 

 • isconflict: integer (0/1/2) 

 • isvisible: integer (0/1 = FALSE/TRUE) 

 

LET OP: Indien andere waarden ingegeven dan verwacht zullen objecten niet gelezen kunnen worden, waardoor de conflicten berekening niet correct zal verlopen. Zorg dus zeker voor een correcte opmaak van de shapefile. 


LET OP: Vermijd het gebruik van speciale karakters in de vrije velden (  '  "  $  ^  ;  /  ...). Deze kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie van de waarden waardoor een error zal verkregen worden bij het opladen van de conflictenlaag.    
 

Opties 

 

Indien correct opgemaakt is de conflictenlaag een krachtige tool met vele opties. Hierdoor kan alle GIS informatie van de stad/gemeente worden opgenomen in 1 bestand. Hier overlopen we alle mogelijkheden en beschrijven in meer detail waar elk attribuut voor staat. 
 

 


ID

Een uniek identificatienummer meegegeven aan iedere object.
 

Name 

De naam van het object in kwestie. Deze kan uniek zijn voor ieder object maar kan ook gelijk zijn voor meerdere objecten. De naam kan maximum 100 karakters lang zijn. 

Voorbeeld: Sint-Pieters college, Universitair Ziekenhuis, Ninoofse steenweg, … 

 

Category 

Dit attribuut zal verschillende objecten binden binnen dezelfde categorie (schoolzones, andersvalide parkings, gewestwegen, …). De verschillende categorieën worden gekenmerkt door een unieke HEX code. Deze geeft meteen weer welke kleur gebruikt zal worden voor de voorstelling van de laag. 

 

Vermits het gebruik van vele verschillende kleuren op een kaart al snel onoverzichtelijk wordt stellen wij het gebruik van volgende kleuren voor voor een uniforme weergave: 

 • Rood: #E41A1C (bv verboden zones) 

 • Oranje: #FF7F00 (bv zones met een waarschuwing) 

 • Geel: #FFFF33 

 • Groen: #4DAF4A 

 • Blauw: #377EB8 (bv parking) 

 • Paars: #984EA3
   

LET OP: Om te verzekeren dat elk object goed wordt weergegeven zijn volgende kleuren verboden: 

 • #007A7A  

 • #00FFFF 

 • #FFFFFF 

 • #000000 

 

Warning 

De tekst die getoond wordt indien de ingetekende zone in conflict is met dit object. Deze komt tevoorschijn onder de kaart van het aanvraagformulier in de vorm {{name}} : {{warning}} (zie afbeelding). De waarschuwing zal variëren naargelang het conflict blokkerend is of niet (zie isblocking) en naargelang het gaat over een conflict of een melding (zie isconflict). De meegegeven tekst kan maximum 250 karakters lang zijn. 

 

 


Startdate 

Datum vanaf wanneer conflicten ten opzichte van dit object berekend moeten worden. 


Enddate 

Datum tot wanneer conflicten ten opzichte van dit object berekend moeten worden.
 

Isblocking 

Meegeven of in geval van conflict een waarschuwing gegeven moet worden of de aanvraag afgeblokt moet worden. 

0 = FALSE: waarschuwing 

1 = TRUE: aanvraag afblokken 


Isconflict 

Meegeven of conflict ten opzichte van dit object moet berekend worden en hoe dit moet worden weergegeven (als conflict of gewoon als melding). Op onderstaande afbeelding zie je het verschil tussen een conflict en een melding binnen het aanvraagformulier. 

0 = geen conflict berekening 

1 = conflict berekening, weergave als conflict 

2 = conflict berekening, weergave als melding 
 

 


Isvisible 

Meegeven of het object zichtbaar is op de kaart van het aanvraagformulier. 

0 = FALSE: wordt niet getoond 

1 = TRUE: getoond 

 

LET OP: isconflict, isblocking en isvisible zijn onafhankelijk van elkaar! Een onzichtbaar object kan nog steeds blokkerend werken en het is niet omdat een object getoond wordt dat hier ook conflicten worden op berekend. Enkel wanneer isconflict = 0 zal isblocking geen effect meer hebben vermits geen conflict wordt berekend.

 

Om lange wachttijden bij de conflictdetectie in het aanvraagformulier te beperken wordt de conflictenlaag beperkt tot max 6000 conflicten (geometrieën met attribuut isconflict = 1). Er kunnen meer geometrieën worden toegevoegd, maar hiervoor kan geen conflict bepaald worden (isconflict = 0). 

LET OP: Eens je de conflictenlaag hebt toegevoegd zal het 24u duren eer deze alle conflicten zal kunnen tonen.
 

Heb je graag hulp bij deze configuratie? Ons team is beschikbaar, maar de uren die we presteren kunnen aangerekend worden.