INHOUDSOPGAVE


De meest fundamentele integratie binnen het Eaglebe Smart City Platform is deze met het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Alle dossiers die verwerkt worden via Eaglebe zullen achterliggend gekoppeld worden naar het GIPOD en in de omgekeerde richting is alle GIPOD informatie beschikbaar binnen Eaglebe. Op deze manier werk je als lokaal bestuur met Eaglebe automatisch conform het GIPOD decreet!


In dit helpdesk artikel beschrijven we deze integratie in meer detail zodat je, stap per stap, een zicht krijgt op wat er allemaal achter de schermen gebeurd. Hiervoor doorlopen we een standaard Eaglebe aanvraag waarbij we bij elke stap meegeven wat er in GIPOD wordt aangepast. Daarna gaan we ook in meer detail in op de conflictdetectie binnen Eaglebe.

Wil je meer informatie over het Eaglebe menu Grondwerken of van Grondwerk tot Hinderpremie? Klik dan op de link naar deze artikels. 


1    Van aanvraag tot goedkeuring

Wanneer een inname wordt aangevraagd via Eaglebe zal dit altijd worden doorgestuurd naar het GIPOD. Voor een Evenement kan dit optioneel worden meegegeven vermits het niet noodzakelijk is om elk evenement op te nemen binnen GIPOD (bv een evenement op privé domein zonder impact op het openbaar domein).


Eens een nieuw dossier werd aangemaakt binnen GIPOD op basis van een Eaglebe dossier, blijven deze altijd verbonden. Dit betekent dat elke aanpassing aan de zone, periode, hinder, ... binnen Eaglebe rechtstreeks wordt overgenomen binnen GIPOD. Je kan het GIPOD dus zien als een achterliggende database van alle Eaglebe dossiers.


Naast de aanpassingen binnen het dossier zelf, zullen de verschillende stappen binnen de Eaglebe dossierbehandeling ook een invloed hebben op het GIPOD dossier. 


1.1    Aanvraag

Via Eaglebe kan je de aanvraagformulieren, types, termijnen, ... volledig zelf configureren conform de werkwijze van jouw bestuur. Achterliggend zullen wij deze custom aanvragen altijd publiceren in 1 van de 3 onderstaande GIPOD categorieën:

 • Werk: alle aanvragen Inname Openbaar Domein (IOD) waarvoor geen gekoppeld GIPOD Grondwerk wordt opgegeven, worden als Werk gepubliceerd binnen GIPOD.
 • Signalisatievergunning: alle aanvragen Inname Openbaar Domein (IOD) waarvoor een gekoppeld GIPOD Grondwerk wordt opgegeven, worden als Signalisatievergunning bij dit Grondwerk gepubliceerd binnen GIPOD. 
 • Evenement: alle Evenement aanvragen worden als Evenement gepubliceerd binnen GIPOD. 


Wanneer een aanvraag wordt ingediend, wordt hiervoor een nieuw dossier aangemaakt in de Eaglebe backoffice van de desbetreffende stad/gemeente. Het dossier wordt NIET onmiddellijk binnen GIPOD gepubliceerd. Dit zal pas doorgaan na de Validatie.


Desondanks een nieuwe aanvraag niet meteen wordt gepubliceerd binnen GIPOD, zullen conflicten met deze aanvraag wel meteen worden weergegeven binnen het aanvraagformulier. Meer info in hoofdstuk 2.1.1.2    Validatie

Eens een dossier werd gevalideerd binnen Eaglebe, wordt dit doorgestuurd naar GIPOD*. Afhankelijk van de aanvraag (zie 1.1), wordt het dossier op een andere manier gepubliceerd binnen GIPOD:

 • Werk: Eaglebe maakt een nieuw Werk aan binnen GIPOD in status 'concreet gepland' met de werk- en hinderzone gelijk aan de ingetekende inname. Periode van de inname, periode van de hinder en de hinderparameters worden overgenomen uit de aanvraag.
 • Signalisatievergunning: Eaglebe voegt de inname toe als hinder bij het opgegeven Grondwerk met de hinderzone gelijk aan de ingetekende inname. Periode van de hinder en de hinderparameters worden overgenomen uit de aanvraag. 
  Er wordt ook een signalisatievergunning toegevoegd aan het GIPOD Grondwerk als zijnde aangevraagd.
 • Evenement: Eaglebe maakt een nieuw Evenement aan binnen GIPOD in status 'concreet gepland' met de evenementzone gelijk aan de ingetekende inname. Periode van de inname wordt overgenomen uit de aanvraag.
  Voor een evenement wordt standaard geen hinderzone toegevoegd. Wanneer hinder wordt toegevoegd uit de Eaglebe backoffice (tabblad Signalisatie - Hinder), zal een hinderzone worden toegevoegd binnen GIPOD op basis van de ingetekende evenementzone en zal de periode van de hinder en de hinderparameters worden overgenomen uit de aanvraag.


Zo lang dat een dossier niet is goedgekeurd, krijgt de bijhorende hinder de status 'in opmaak' binnen GIPOD.


Afbeelding 1: nieuw aangemaakt werk binnen GIPOD na Validatie binnen EaglebeGevalideerde dossiers geven een conflictmelding in de backoffice maar niet in het aanvraagformulier. Meer info in hoofdstuk 2.*Automatisch voor dossiers IOD, optioneel aan te vinken voor Evenementen


1.3    Goedkeuring

Wanneer een dossier binnen Eaglebe wordt goedgekeurd, wordt de bijhorende GIPOD hinder gevalideerd. Wat betekent dit voor de verschillende soorten aanvragen?

 • Werk: hinder bij het Werk veranderd van status 'In opmaak' naar 'Gevalideerd'
 • Signalisatievergunning: hinder bij het Grondwerk veranderd van status 'In opmaak' naar 'Gevalideerd'. De bijgevoegde signalisatievergunning wordt goedgekeurd en een link naar de online signalisatievergunning wordt beschikbaar gemaakt.
 • Evenement: indien er hinder werd toegevoegd bij het Evenement veranderd deze van status 'In opmaak' naar 'Gevalideerd'. 


Afbeelding 2: hinder & signalisatievergunning bij een Grondwerk wordt gevalideerd binnen GIPOD na goedkeuringvan gekoppeld dossier binnen EaglebeGoedgekeurde dossiers geven een conflictmelding in zowel het aanvraagformulier als de Eaglebe backoffice. Meer info in hoofdstuk 2.


1.4    Goedkeuring intrekken

Wanneer de goedkeuring voor een dossier wordt ingetrokken vanuit Eaglebe wordt dit dossier verwijderd uit het GIPOD. Hiermee wordt verder ook geen rekening gehouden bij de conflictdetectie.


2    Conflictdetectie binnen Eaglebe

Wanneer een inname of evenement in conflict is met een andere inname of evenement zal Eaglebe dit conflict detecteren en hiervan een melding geven. Conflicten worden gemeld binnen het aanvraagformulier (voor de aanvrager) en binnen de backoffice (voor de medewerker). Daarnaast is er ook een visuele conflictdetectie mogelijk binnen de Eaglebe kaart.


Momenteel verloopt de communicatie tussen Eaglebe en GIPOD niet in real-time maar wordt alle info betreffende de conflicten 's nachts geüpdatet. Dit kan ervoor zorgen dat conflicten niet meteen worden weergegeven.


2.1    Conflictdetectie in het aanvraagformulier

Wanneer de aanvrager de zone van zijn inname intekent binnen het Eaglebe aanvraagformulier, wordt ook alle geregistreerde GIPOD en Eaglebe informatie weergegeven binnen de kaart. Op deze manier is de aanvrager op de hoogte van alle omliggende werken, evenementen, omleidingen, ... 


Daarnaast voorziet Eaglebe ook een conflictdetectie zodat de aanvrager een melding krijgt wanneer zijn inname in conflict is met een andere inname. De aanvrager zal een conflictmelding te zien krijgen wanneer:

 • De zone van zijn inname overlapt met de zone van een andere goedgekeurd Werk of concreet gepland Grondwerk binnen een overlappende periode.
 • De zone van zijn inname overlapt met een element uit de eigen Conflictenlaag (meer info zie dit helpdesk artikel).


Afbeelding 3: conflictmelding binnen het aanvraagformulier


2.2    Conflictdetectie in de backoffice

In de Eaglebe backoffice wordt in het tabblad 'Aanvraag' van elk dossier een overzicht weergegeven van alle conflicten met andere innames. Een conflict wordt opgenomen in dit overzicht wanneer:

 • De zone van zijn inname overlapt met de zone van een ander Werk of Grondwerk binnen een overlappende periode.
 • De zone van zijn inname overlapt met een element uit de eigen Conflictenlaag (meer info zie dit helpdesk artikel).


2.3    Conflictdetectie in de kaart

In de Eaglebe backoffice staat de kaart altijd centraal om een duidelijk zicht te bieden op wat er zich allemaal afspeelt op het openbaar domein binnen jouw bestuur. Binnen deze kaart tonen wij zowel de GIPOD informatie alsook een hele hoop extra Eaglebe informatie (omleidingen, route De Lijn, eigen conflictenlaag, verkeersbordendatabank, ...).


Deze extra info is niet gekend binnen GIPOD en zal daarom ook geen conflictmelding geven wanneer de zone van het dossier hiermee overlapt (technisch gezien geen conflict binnen GIPOD). Toch raden wij ten sterkste aan om ook de kaart telkens goed te controleren alvorens een dossier goed te keuren. Deze visuele conflictdetectie kan je helpen bij de beoordeling van het dossier om mogelijke risico's uit te sluiten of om specifieke voorwaarden op te leggen.


Voorbeelden van mogelijkse risico's die niet als conflictmelding worden weergegeven maar wel zichtbaar zijn binnen de kaart:

 • Kruisende omleidingen
 • Tegenoverliggende werken langs beide kanten van de straat
 • Werken voor een garagepoort
 • Werken op een route van De Lijn
 • ...