INHOUDSOPGAVEWerkbon


Het Werkbon-menu zal alle taken tonen die aangemaakt zijn binnen de dossiers IOD en/of EV en naar jullie Technische Dienst / Depot / Politie / .. moeten bezorgd / doorgestuurd worden. Hoe je deze taken aanmaakt lees je in Beheer - Organisatie (voor automatisch aanmaken van de taken) en Dossierbehandeling - Workflow IOD of EV (voor manueel aanmaken van de taken per dossier). 


Het Werkbon-menu is opgesteld uit - afhankelijk van de modules die bij jouw Lokaal Bestuur actief staan - 1, 2 of 3 submenu's zijnde: 

  1. Plaatsen of ophalen
  2. Controle
  3. Incident Opvolging


Submenu: Plaatsen of OphalenIn dit eerste submenu zie je de taken voor 1) het plaatsen of ophalen van signalisatie of 2) het afhalen of terugbrengen van signalisatie. Afhankelijk van de werking van jouw bestuur, zal dit overzicht verschillend zijn (zie oranje kader). Wel zal je altijd het EaglebeID zien van het dossier binnen dewelke deze taken aangemaakt zijn, alsook het type inname/evenement, de deadline van de taak en de wereldbol (blauwe kadertje) om de taak in de kaart te bekijken. Je zal eveneens ook altijd de mogelijkheid hebben om de taken te selecteren via de checkboxes (zie gele kader). 


Hoe is dit menu opgebouwd? 


In het Werkbon-menu worden standaard enkel taken getoond indien het bijhorende dossier de status 'Goedgekeurd' heeft én 'Betaald' is. Werkt jouw bestuur met achteraf-betaling, dan zal de status 'Goedgekeurd' voldoende zijn om de taken te tonen. Werkt jouw bestuur met Mollie en moet er vooraf betaald worden, dan zal de taak enkel zichtbaar worden als er ook effectief betaald werd voor het desbetreffende dossier. 


Wil je ook al taken zien voor dossiers die nog niet goedgekeurd en betaald zijn? 

In dat geval kan je eenvoudig de standaard voorziene filters leegmaken door op het 'vuilbakje' te klikken, of enkele filters aan te passen. Op die manier worden ook taken getoond van dossiers die misschien nog niet goedgekeurd (en betaald) zijn. 
Filter
Mogelijkheden
Uitleg
Status
Alle - Te Plaatsen - Op te halen - Af te halen - Terug te brengen
U kan filteren om slechts deze vergunningen te tonen die geplaatst of opgehaald moet worden of allebei.
Status Dossier
Validatie / Signalisatie / Autorisatie / Advies / Goedgekeurd
Standaard worden enkel goedgekeurde vergunningen getoond, maar indien gewenst kan u ook vergunningen tonen die nog niet zijn goedgekeurd.
BetaalstatusAlle - Niet Betaald - BetaaldStandaard worden enkel de betaalde vergunningen getoond, maar indien gewenst kan u ook de vergunningen tonen die nog niet zijn betaald. 
Plaatsingsdatum
Standaard: Vandaag (instelbaar)
Je kan filteren op de periode van de taak.Wat kan je doen in dit menu? 


Filter

Zie uitleg hierboven 'Hoe is dit menu opgebouwd'?


PDF Werkbon

Als je de gewenste vergunningen selecteert via de checkboxes en daarna klikt op de knop 'Download als pdf', kan je een e-mailadres invullen naar dewelke de werkbon in pdf-vorm moet verstuurd worden.Notitie

Je kan een notitie toevoegen aan het dossier binnen dewelke de werkbon gemaakt werd. Deze notitie komt in het tabblad 'Extra - Notities' terecht. 


Overzicht verkeersborden

Met deze knop kan je vanuit de back-office van Eaglebe bekijken welke borden bij het dossier horen. 


Onderborden

Wens je stickers af te printen die de Technische Dienst kan plakken op de borden? Deze kan je via deze knop genereren. 

(het printen van de onderborden kan ook onder het tabblad 'Documenten', indien jullie deze wensen door te sturen naar de aanvrager)


Toewijzen aan gebruiker

Indien je bestuur gemaakt van onze Mobile App kan je de werkbontaken selecteren en toewijzen aan een gebruiker met deze knop.


Afronden taak

Het is zeer belangrijk om de signalisatie-status van elke vergunning te updaten, nadat uw Technische Dienst haar werk heeft gedaan. Normaal gesproken hebben zij de PDF bij de hand en aangeduid welke taken zijn uitgevoerd. Je kan de vergunningen één per één gaan aanpassen, maar dat is veel werk. U kan de update ook "in bulk" doen. De Technische Dienst kan dit ook op het terrein doen aan de hand van een bv. een tablet. 


Overloop de taken die vandaag opgelost zijn (geplaatst, opgehaald, ...). Klik op 'Taken Afronden'. Indien de status bijvoorbeeld op 'Te plaatsen' stond, zal deze nu op 'Op te halen' zijn. Indien opgehaald, verdwijnt de taak uit de lijst. Indien 'Af te halen' zal er nu 'Terug te brengen' komen staan, enz..
Werkbon PDF opbouw

De eerste pagina bevat een overzicht van de EaglebeID’s en summiere informatie. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de eerste pagina.Hierna volgt een opsomming van ALLE te plaatsen / op te halen (afhalen / terugbrengen) verkeersborden die in de Werkbon zijn opgenomen:De daaropvolgende pagina's bevatten telkens PER VERGUNNING een overzicht van de inname met details, een overzicht van de verkeersborden en op pagina hierop de inname en het bijhorende signalisatieplan: 
Submenu: ControleIn dit submenu zie je de taken voor het controleren van bepaalde innames / evenementen.  Het EaglebeID zal te zien zijn van het bijhorende dossier binnen dewelke deze taak aangemaakt is, alsook het type inname/evenement, de deadline van de taak en de wereldbol (blauwe kadertje) om de taak in de kaart te bekijken. Je zal eveneens ook altijd de mogelijkheid hebben om de taken te selecteren via de checkboxes (zie gele kader).


Wat kan je doen in dit menu?

We overlopen van links naar rechts.


Filter

Hiermee kan je standaard filters van dit menu aanpassen.


PDF Controle

Als je de gewenste vergunningen selecteert via de checkboxes en daarna klikt op de knop 'Download als pdf', kan je een e-mailadres invullen naar dewelke de controletaken in pdf-vorm moeten verstuurd worden.


Toewijzen aan gebruiker

Indien je gebruik maakt van de Mobiele Applicatie Outdoors kan je controletaken toewijzen aan specifieke gebruikers.


Afronden taak

Eens de taak uitgevoerd is kan je deze afronden zodat de taak uit de lijst zal verdwijnen. Submenu: Incident Opvolging (Eaglebe Outdoors)In dit submenu zie je de taken ter opvolging van een gemeld incident. Het EaglebeID zal te zien zijn van het bijhorende dossier binnen dewelke deze taak aangemaakt is, alsook de deadline van de taak en de wereldbol (blauwe kadertje) om de taak in de kaart te bekijken. Je zal eveneens ook altijd de mogelijkheid hebben om de taken te selecteren via de checkboxes (zie gele kader).


Wat kan je doen in dit menu?

We overlopen van links naar rechts.


Filter

Hiermee kan je standaard filters van dit menu aanpassen.


Toewijzen aan gebruiker

Indien je gebruik maakt van de Mobiele Applicatie Outdoors kan je opvolgingstaken toewijzen aan specifieke gebruikers.


Afronden taak

Eens de taak uitgevoerd is kan je deze afronden zodat de taak uit de lijst zal verdwijnen.