Via deze weg houden we je op de hoogte van belangrijke wijzigingen of andere relevante informatie omtrent het Eaglebe Smart City Platform!25/01/2023 (9u30)Wereldwijde problemen met Microsoft. Eaglebe kan hierdoor ook geïmpacteerd zijn.
23/01/2023 (16u00)OPGELOST (16u15)
We ondervinden een tijdelijke onderbreking. We lossen dit zo snel mogelijk op.
23/01/2023 (11u50)

OPGELOST (23u30)

Er kan niet aangemeld worden via AD Connect (Microsoft). We zoeken een oplossing en zullen op deze pagina een update geven over de mogelijke oplossing die we kunnen uitvoeren.

Opzoekingen via het menu VG geven mogelijks een 500 (omdat er geen resultaat gevonden kon worden). Een oplossing wordt deze avond uitgerold.

11/01/2023 (10u54)OPGELOST (11u00)
Er is een tijdelijke storing. Eaglebe wordt herstart. Onze excuses voor het ongemak.
06/12/2022 (09:00)UPDATE: Opgelost (10:30)
Er wordt gemeld dat voor sommige types IOD de vraag voor eigen referentie en bijlage verplicht zijn.
We zijn op de hoogte van dit probleem en werken een oplossing uit om deze instellingen automatisch aan te passen. U kan steeds zelf de instellingen van deze vragen aanpassen en op deze manier het de vragen niet verplicht maken.
25/10/2022 (08u57)Er wordt gemeld dat er voor sommige evenementaanvragen geen aanvraagdocument wordt gegenereerd en het ook niet mogelijk is om er manueel een aan te maken. Wij zijn op de hoogte en zoeken een oplossing.
Update: opgelost (9u30) => voor dossiers waarbij het document niet werd aangemaakt kan u in het Documenten tabblad het manueel aanmaken.
20/10/2022 (10u40)We krijgen melding van vertragingen. Wij zijn op de hoogte en zorgen asap voor een oplossing.
Update: opgelost (11u07)
14/10/2022We merken een vertraging deze voormiddag op. We zijn op de hoogte en doen het nodige om dit op te lossen.
Status: opgelost.
03/10/2022Er worden vertragingen gemeld. Ons ontwikkelteam is bezig dit verder te onderzoeken en zorgt voor een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Update: Opgelost.
16/08/2022Msg bestanden (e-mails) geven tijdelijk een error wanneer je ze probeert toe te voegen in de back-office bij een dossier. Dit probleem zal opgenomen worden bij onze volgende release. Indien u een msg bestand opslaat als pdf zal het wel lukken om het document toe te voegen.
Update: opgelost 4.5.8.
23/06/202212u: Mogelijks ondervindt de Eaglebe productie omgeving enkele vertragingen door onderhoud. De voorziene vertragingen zijn van korte duur.
----------------------------------------------------------------------------------------
12u: Il est possible que l'environnement de production d'Eaglebe connaisse quelques retards dus à la maintenance. Les retards prévus sont de courte durée.
22/06/202212u30: Mogelijks ondervindt de Eaglebe productie omgeving enkele vertragingen door onderhoud. De voorziene vertragingen zijn van korte duur.
----------------------------------------------------------------------------------------
12u30: Il est possible que l'environnement de production d'Eaglebe connaisse quelques retards dus à la maintenance. Les retards prévus sont de courte durée.
21/06/2022 - opgelost9u45: We ondervinden momenteel vertragingen op het platform. Het probleem wordt onderzocht en zo snel mogelijk opgelost. Onze excuses voor het ongemak.
Update 12u: Opgelost
----------------------------------------------------------------------------------------
9u45: Nous connaissons actuellement des retards sur la plateforme. Le problème fait l'objet d'une enquête et sera résolu dès que possible. Nous nous excusons pour tout désagrément.
Update 12u: Résolu
16/06/2022: Wij voeren een noodzakelijke aanpassing aan binnen Eaglebe. Er is mogelijks een tijdelijke onderbreking op te merken. Dit wordt zo snel mogelijk en ten laatste tegen 13u afgerond. 
Export - Filter op datum
Export - Filtre sur date
Wanneer je bij het exporteren van aanvragen gebruik maakt van een filter met datum dan zal na de laatste release de begin datum niet meegenomen worden in de export.

Een voorbeeld: export periode 30/03/2022 - 17/05/2022 :
  • alle vergunningen aangemaakt van 31/03 tot en met 17/05 worden meegenomen in de export

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dates saisies comme filtres dans une exportation ne fonctionnent pas comme prévu.


Par exemple : période d'exportation 30/03/2022 - 17/05/2022 :

  • Tous les permis créés entre le 31/03 et le 17/05 seront inclus dans l'exportation.
Dashboard - Overzicht status vergunningen
Dashboard - Aperçu statut permis
Het overzicht van de status van vergunningen is na onze laatste release niet compleet. Je ziet misschien 8 dossiers onder 'Validatie', maar wanneer je er op klikt zie je er minder. Dit omdat de filter rekening houdt met een periode van 6 maanden. We passen aan in onze volgende Release dat de filter geen rekening meer houdt met een bepaalde periode, zodat alle dossiers zichtbaar zijn. In tussentijd kunnen jullie manueel de periode filter aanpassen om alle dossiers te zien of via het Taken-menu werken (waar alle openstaande taken zichtbaar zijn).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aperçu des statuts des permis n'est pas complet après notre dernier release. Vous pouvez voir 8 fichiers sous "Validation", mais lorsque vous cliquez dessus, vous en voyez moins. En effet, le filtre prend en compte une période de 6 mois. Nous ajusterons dans notre prochaine release que le filtre ne prenne plus en compte une certaine période, afin que tous les fichiers soient visibles. En attendant, vous pouvez ajuster le filtre de période manuellement pour voir tous les dossiers ou travailler via le menu Tâches (où toutes les tâches ouvertes sont visibles).

Kaart vertragingen - opgelost
De kaart-vertragingen werden gelokaliseerd en opgelost. Heb je nog steeds problemen? Meld ze dan zeker via de Helpdesk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Les retards de carte ont été localisés et résolus. Vous avez toujours des problèmes ? Veillez à les signaler au service d'assistance.

25/04/2022
Er kunnen korte onderbrekingen volgen deze voormiddag, omwille van het uitrollen van een noodzakelijke update.
Opgelost.
21/04/2022We krijgen meldingen over vertragingen op het platform. Het probleem wordt onderzocht en zo snel mogelijk opgelost. Onze excuses voor het ongemak.
Update 10u: Opgelost.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons des rapports de retards sur la plateforme. Le problème fait l'objet d'une enquête et sera résolu dès que possible. Nous nous excusons pour tout désagrément.
Update 10u: Résolu
05/04/2022Krijg je bericht dat een Mollie-betaling niet uitgevoerd kan worden omwille van een foutmelding? Dan is het mogelijk dat de koppeling met de Mollie account niet meer aan staat in de back-office van Eaglebe. Zorg ervoor dat de koppeling in Beheer - Integraties opnieuw gelegd wordt zodat betalingen uitgevoerd kunnen worden. De koppeling met de Mollie account lees je hier onder punt 2: https://merkator.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000173057-online-betalen-via-mollie
29/03/2022Kaartlagen De Lijn en Verkeersborden worden momenteel niet getoond. Idem voor de kaartlagen GRB, luchtfoto,..
Update 10u13: Opgelost. 
24/03/2022Na onze laatste nieuwe release ondervinden we deze week meer vertragingen. Een grote oorzaak van de vertraging werd reeds gevonden, al is het mogelijk dat er bij sommige pagina's nog een kleine vertraging optreed. Wij doen alvast het nodige langs onze kant om dit zo snel als mogelijk op te lossen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après notre dernière release, nous connaissons de retards cette semaine. Une cause majeure du retard a déjà été trouvée, mais il est possible que certaines pages subissent encore un léger retard. Nous faisons le nécessaire de notre côté pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.
21/03/2022We ondervinden momenteel algemene vertragingen op het platform
Update 10u38: opgelost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous connaissons actuellement des retards généraux de la plate-forme.
Update 10u38: résolu
14/03/2022Er is even een korte vertraging gekend op het platform.
Update: 09u33: opgelost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a un petit retard sur la plate-forme.
Update: 09u33: résolu
07/03/2022Onze Geoserver heeft even wat moeilijkheden (gevolgen hiervan: vergunningen die niet aangemaakt kunnen worden - alles waar het "plannetje" op getoond moet worden). We lossen die meteen op en bezorgen hier snel een update.
update 11u25: opgelost
-------------------------------------------------------------------------------------
Notre Geoserver rencontre quelques difficultés (conséquences : permis qui ne peuvent être créés - tout ce sur quoi le "plan" devrait être affiché). Nous allons le corriger immédiatement et fournir une mise à jour ici.
Update: résolu
24/02/2022Er zijn enkele gekende vertragingen door een hoog memory gebruik op een van de processen.
Update 9u13: opgelost
----------------------------------------------------------------------------------------
Il y a quelques retards connus dus à une utilisation élevée de la mémoire sur l'un des processus.
Update 9u13: résolu 
14/02/20222Er zijn enkele vertragingen gekend op het platform. Wij stellen momenteel alles in het werk deze snel op te lossen.
----------------------------------------------------------------------------------------
Il y a eu quelques retards sur la plateforme. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour les résoudre rapidement.
11/01/2022Er zijn enkele vertragingen gekend op het platform. Wij stellen momenteel alles in het werk deze snel op te lossen.
----------------------------------------------------------------------------------------
Il y a eu quelques retards sur la plateforme. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour les résoudre rapidement.
EAGLEBE ACADEMY IS OPEN FOR REGISTRATION
Heb je nog eens een opfrissing nodig van Eaglebe? Ben je een nieuwe medewerker? Volg dan een van onze komende sessies in Januari of Februari! Inschrijven kan je via onze website: https://www.eaglebe.com/nieuws/eaglebe-academy/
15/12/2021: MollieEr zijn problemen vastgesteld met de koppeling Eaglebe - Mollie. Het is mogelijk dat betaalverzoeken niet geopend kunnen worden. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Update 15/12/2021 19:00u: het probleem met de betaalverzoeken werd opgelost. Kregen jullie in tussentijd klachten van burgers, vraag hen dan om het betaalverzoek opnieuw eens te openen. Het betaalverzoek zal opnieuw werken!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il y a des problèmes avec le lien Eaglebe - Mollie. Il est possible que les demandes de paiement ne puissent pas être ouvertes. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais.
Update 15/12/2021 19:00h:  le problème avec les demandes de paiement a été résolu. Si, entre-temps, vous avez reçu des plaintes de citoyens, veuillez leur demander de rouvrir la demande de paiement. La demande de paiement fonctionne à nouveau !
15/12/2021Wij herstarten onze Geoservers (alles wat met het kaartje te maken heeft). Mocht je enig ongemak ondervinden, zal dit slechts van zeer tijdelijke aard zijn!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nous sommes en train de redémarrer nos Geoservers (tout ce qui est lié à la carte). Si vous deviez subir un quelconque désagrément, il ne serait que très temporaire !
14/12/2021We krijgen enkele meldingen over vertragingen op het platform. We zijn bezig dit op te lossen. Update volgt :-)
Update: opgelost
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons des rapports concernant des retards sur la plateforme. Nous sommes en train de résoudre ce problème. Une mise à jour suivra :-)
Update: résolu
10/12/2021Onze Eaglebe Outdoors Webinar gemist? Niet getreurd, bekijk hem hier opnieuw: Webinar Outdoors | Eaglebe
22/11/2021Er is vertraging gekend op het platform deze voormiddag, met piek vanaf 9u30. Wij stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen.
Update 10u20: opgelost
---------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a un retard connu sur la plateforme ce matin, avec un pic à 9h30. Nous faisons tout pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais.
Update 10u20: résolu
8/11/2021Er is vertraging gekend op het platform deze voormiddag, met piek vanaf 9u30. Wij stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen.
Update 10u40: opgelost
---------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a un retard connu sur la plateforme ce matin, avec un pic à 9h30. Nous faisons tout pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais.
Update 10u40: résolu
29/10/20211) Er zijn nog steeds enkele dossiers die een 500 melding vertonen. Het probleem wordt opnieuw onderzocht door de ontwikkelaars.
2) Er zijn binnen sommige besturen duplicaatdossiers aangemaakt in de back-office van Eaglebe (eenzelfde ID dat meerdere keren te vinden is). De ontwikkelaars onderzoeken het probleem en halen weldra de duplicaten er uit.
Update: oplossing werd succesvol uitgerold op vrijdag 29/10.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) Il y a encore quelques fichiers qui affichent un message 500. Le problème est à nouveau examiné par les développeurs.
2) Des dossiers en double ont été créés dans le back-office d'Eaglebe au sein de certaines administrations (le même ID peut se retrouver plusieurs fois). Les développeurs étudient le problème et supprimeront bientôt les doublons.
Update: solution a été déployée avec succès le vendredi 29/10.
28/10/2021Er komt een 500 melding bij bepaalde vergunningen die je opent. Alle acties zijn wel nog steeds mogelijk. We kijken momenteel om de melding te laten verdwijnen.
Update: Er werd een oplossing uitgerold op productie op 28/10/2021 (avond).
--------------------------------------------------------------------------------------------
Il y aura une notification de 500 pour certains permis que vous ouvrez. Toutes les actions sont encore possibles. Nous cherchons actuellement à faire disparaître cette notification.
Update: Une solution a été déployée en production le 28/10/2021 (soir).
01/09/2021Er is vertraging gekend op het platform deze voormiddag, met piek vanaf 11u30. Wij stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a un retard connu sur la plateforme ce matin, avec un pic à 11h30. Nous faisons tout pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais.
30/08/2021 - 07u30Problemen bij de connectie met onze geoserver zorgen voor een error 500 bij het aanmaken van documenten en mogelijks andere acties. De server connectie wordt momenteel herstart.
Update 09u50: onze servers werden succesvol herstart
----------------------------------------------------------------------------------------------
Des problèmes de connexion à notre géoserveur provoquent une erreur 500 lors de la création de documents et éventuellement d'autres actions. La connexion au serveur est en cours de redémarrage.

Update 09h50: nos serveurs ont été redémarrés avec succès.

26/08/2021 - 09u00Er wordt gemeld dat het Validatie tabblad soms lang blijft draaien. We onderzoeken momenteel het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op. In tussentijd raden we jullie aan om bij 'lang laden' opnieuw even naar het tabblad 'Aanvraag' te switchen en daarna opnieuw terug te keren naar het tabblad 'Validatie'. Dit zou het probleem tijdelijk verhelpen. 
13/08/2021 - 09u00We zijn op de hoogte dat er momenteel een bug is in de EVflex module bij enkele besturen. Onze excuses voor het ongemak.
12/07/2021 - 8u00Bij het openen van dossiers of het gebruiken van de filter binnen het menu 'Vergunningen' krijgen sommige gebruikers een error 500. We lossen dit asap op.
Update 11u18: een eerste fix werd uitgerold voor het opzoeken van dossiers via het dashboard. Verdere problemen met de filter worden onderzocht.
Update 12u30: gekende problemen werden opgelost. Mogelijks zal u moeten uit- en opnieuw inloggen alvorens deze werkzaam zijn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lors de l'ouverture des dossiers ou de l'utilisation du filtre dans le menu "Permis", certains utilisateurs reçoivent une erreur 500. Nous allons résoudre ce problème dès que possible.

Update 11u18: une première correction a été mise en place pour la recherche de fichiers via le tableau de bord. D'autres problèmes avec le filtre sont en cours d'investigation.
Update 12u30: Les problèmes connus ont été résolus. Il se peut que vous deviez vous déconnecter et vous reconnecter pour que ces fonctions fonctionnent.
17/05/2021 - 10u00We krijgen meldingen over de traagheid van het platform. We zijn bezig dit op te lossen.
Update 10u30: opgelost
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons des rapports sur la lenteur de la plateforme. Nous travaillons pour résoudre ce problème.
Update 11u30: résolu
12/05/2021 - 8u00Webinar Eaglebe Roadmap gemist? Bekijk hem dan hier! 
26/04/2021 - 8u00We krijgen opnieuw enkele meldingen over vertragingen. We lossen dit asap op.
update 11u30: opgelost
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons à nouveau des rapports sur les retards. Nous allons résoudre ce problème dès que possible.
Update 11u30: résolu.
21/04/2021 - 16u00Webinar Eaglebe Speciale Flows gemist? Bekijk hem dan hier! 
https://www.youtube.com/watch?v=HZ9ETOzfYTg&list=PL93U62sBfoZV2-F2jxonnRV5myUatCgba&index=3
21/04/2021 - 10u00We krijgen enkele meldingen over vertragingen. We lossen dit asap op.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons à nouveau des rapports sur les retards. Nous allons résoudre ce problème dès que possible.
19/04/2021 - 10u30We krijgen meldingen binnen dat er vertragingen op het platform zijn. We stellen momenteel alles in het werk om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Update: opgelost.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nous recevons des rapports selon lesquels Eaglebe est lent. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour résoudre ce problème. Nous nous excusons pour le dérangement.
Update: résolu.
07/04/2021 - 16u00Webinar Eaglebe Tips & Tricks gemist? Bekijk hem dan hier! 
https://www.youtube.com/watch?v=Jggumptgp80&t=12s
22/03/2021 - 09u00We merken vertraging binnen de Eaglebe productie omgeving door een onvoorziene belasting op de database. We stellen momenteel alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Update (22/03/2021 - 13u00): dit probleem werd intussen opgelost.   
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nous constatons des retards dans l'environnement de production d'Eaglebe en raison d'une charge imprévue sur la base de données. . Nous mettons actuellement tout en œuvre pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour le dérangement.
Update (22/03/2021 - 13u00): ce problème a été résolu entre-temps.
15/03/2021 - 08u00We merken dat er dossiers binnen komen in de back-office, waarbij er geen facturatie berekend wordt. We zijn momenteel op zoek naar de oorzaak hiervan en lossen dit zo snel als mogelijk op. In tussentijd is het mogelijk dat er nog dossiers binnen komen zonder facturatie. Wij kunnen jullie enkel aanraden tijdelijk zelf de facturatie manueel in te vullen zodat er toch een betaalverzoek uitgestuurd kan worden indien nodig. Wij stellen momenteel alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
01/03/2020 - 08u00We merken dat er vertragingen en foutcodes getoond worden bij verschillende acties op het platform. We stellen momenteel alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Laatste update: Het platform is opnieuw beschikbaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Nous remarquons des retards et des codes d'erreur qui sont affichés pour diverses actions sur la plateforme. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour le dérangement.

Dernière mise à jour: La plateforme est à nouveau disponible.

11/02/2021 - 8u00Probleem bij het laden van de Eaglebe dossiers binnen het menu 'Vergunningen' en de 'Kalender' (error 500). Dit probleem wordt momenteel onderzocht en zal spoedig worden opgelost.
Update (9u30): fix werd in tussentijd uitgevoerd.
08/02/2020 - 10u00
Binnen de laatste GIPOD 2.0 release werden de GIPOD types gewijzigd.
Achterliggend hebben wij de types automatisch overgezet binnen het Eaglebe Smart City Platform, maar hebben we gemerkt dat deze niet altijd 100% correct werden overgenomen (vnl. het type ‘Sport’).

We raden jullie aan deze types te controleren in jullie Back-Office, waar jullie gemakkelijk deze types kunnen wijzigen indien dit nodig zou zijn. Hierover kan je meer lezen in dit artikel.
02/02/2021Eaglebe Publieke Kaart wordt momenteel nog geupdate. Het is mogelijk dat niet alle informatie correct getoond wordt. We lossen dit zo snel mogelijk op.
Update: fix werd in tussentijd uitgevoerd.
21/01/2021 - 11u00Eaglebe Publieke Kaart is momenteel onbeschikbaar.
Update: fix wordt 's avonds 21/01/2021 na de kantooruren uitgerold.
21/01/2021 - 9u00'Go Live' GIPOD 2.0
- Continue status monitoring
- Minor bugfixing
20/01/2021 - 21u00Overschakeling GIPOD 2.0,
18/01/2021Er wordt enige traagheid ondervonden op het platform. We stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk te herstellen.
Update 19/01/2021: dit werd intussen opgelost.
18/01/2021Om al onze gebruikers goed te informeren rond de aankomende veranderingen binnen Eaglebe met de overschakeling naar het nieuwe GIPOD, organiseerden wij een online webinar. Webinar gemist? Dan kan je deze herbekijken via onderstaande link:
https://www.eaglebe.com/nieuws/overstap-naar-gipod-2-0-de-veranderingen-voor-eaglebe/
12/01/2020GIPOD-release planning Eaglebe:
- 20/01/2021 (avond) komt de nieuwe versie van Eaglebe online
- 21/01/2021 (na de middag) komt nieuwe versie van GIPOD online
Het kan even duren voor de innames gesynchroniseerd zijn. Meer info zal je krijgen tijdens onze webinar op 18/01/2021 (hou je mail in de gaten!)
Tegelijkertijd zal in deze release ook het probleem van de werkbon-filter opgelost worden alsook het probleem dat niet alle conflicten getoond werden door een bug langs GIPOD-kant.