Om de ingetekende zone van de aanvrager te wijzigen heb je verschillende opties in Eaglebe. Afhankelijk van de keuze om de ingetekende zone volledig opnieuw in te tekenen of de huidige zone aan te passen, kan je hieronder hulp vinden. 


INHOUDSOPGAVE


Zone verwijderen en nieuwe intekenen


Is de zone totaal verkeerd ingetekend, dan is het misschien handiger om de zone eerst volledig te verwijderen en daarna een nieuwe zone in te tekenen.


Stap 1: We bevinden ons in het tabblad 'Aanvraag'. Klik op 'verwijder' zone (zie vuilbak-icoon) rechts in de kaart. Je zal de optie krijgen om één zone of alle zones te verwijderen. Kies je de optie 'één zone', dan moet je de gewenste zone die mag verwijderd worden nog aanklikken met één muisklik. Let op: van zodra je de zone verwijderd, zal deze in het donkergroen gearceerd zijn op de kaart. De rode stippellijn zal enkel verdwijnen. Op die manier heb je een zicht op waar de 'foutieve' zone ingetekend stond.Stap 2: Teken een nieuwe zone in. Aan de hand van de icoontjes rechtsboven in de kaart, kan je een nieuwe zone intekenen. In dit artikel kan je de intekenmogelijkheden nog eens nalezen: Hoe teken ik een zone in?


Stap 3: Van zodra je de zone hebt ingetekend klik je op de diskette rechtsonderaan in de kaart. Pas na het aanklikken van de diskette wordt de nieuwe zone bewaard en zal de rode stippellijn verschijnen op de nieuwe zone. De oude zone zal dan volledig verdwijnen uit de kaart. Zone verplaatsen 


Is de zone verkeerd geplaatst, maar de intekening op zich goed, dan is het eenvoudiger de zone te verplaatsen in plaats van ze helemaal opnieuw in te tekenen. 


Stap 1: We bevinden ons in het tabblad 'Aanvraag'. Klik op het midden van de zone met één muisklik tot de zone blauw gearceerd wordt. Stap 2: Sleep met de muis de zone naar de nieuwe gewenste locatie op de kaart. De donkergroene zone wijst op de 'foutieve' locatie van de zone op de kaart. De blauwe zone toont de nieuwe gewenste locatie. Let op: Het is belangrijk bij deze actie om het midden van de zone aan te klikken. Van zodra je een hoek van de zone aanklikt zal een blauw bolletje tevoorschijn komen waarmee je de hoek van de zone versleept en niet de gehele zone. 


Stap 3: Van zodra je de zone hebt versleept naar de gewenste locatie klik je op de diskette rechtsonderaan in de kaart. Pas na het aanklikken van de diskette wordt de nieuwe zone bewaard en zal de rode stippellijn verschijnen op de nieuwe zone. De oude zone zal dan volledig verdwijnen uit de kaart.