De koppeling met Sport Vlaanderen werd geoptimaliseerd in release 5.13.0. Onderstaande punten werden verbeterd:

  • Dashboard voor toertochten 
  • Conflictdetectie in toertocht zelf
  • Adviesflow voor toertochten
  • Vergunningsdocumenten genereren


Hoe ga je aan de slag met deze nieuwe functionaliteiten? Je lees het hier!


INHOUDSOPGAVE


Dashboard voor toertochten


Via het menu Welkom - Toertochten kan je vanaf nu een gecentraliseerd overzicht vinden specifiek voor de module toertochten van Sport Vlaanderen. 


Openstaande taken


In dit overzicht kan je alle taken terugvinden die zijn toegewezen binnen de module Toertochten. Met andere woorden, hier krijg je een algemeen overzicht van alle taken die binnen de module SV nog openstaan om te verwerken. Klik door op een cijfer om naar de uit te voeren taken te gaan. Openstaande adviestaken


Via deze weg kan je een overzicht bewaren van hoeveel adviestaken er nog openstaan voor een bepaalde categorie. Heeft IOD 13 openstaande adviestaken? Dan zal misschien de Politie dringend hun adviezen moeten geven. Je behoudt hier het overzicht. 


Geplande toertochten


Hier kan je een chronologisch overzicht vinden van alle aankomende toertochten binnen het Lokaal Bestuur. Dit overzicht is opgebouwd dat alles vanaf vandaag tot en met X-aantal tijd in de toekomst zichtbaar zal zijn. Je kan via deze weg goed monitoren of alle nodige zaken al werden uitgevoerd voor aankomende toertochten. 


Via de knoppen links bovenaan (omgekeerde driehoek) kan je filteren op de status van het dossier en het EaglebeID om snel een toertocht terug te vinden. Met de Refresh knop ernaast kan u het overzicht opnieuw laden. Helemaal rechts kan je ook met pijltjes naar de volgende pagina’s navigeren. 


In het overzicht zelf worden de beknopte gegevens van de toertocht vermeld. Daarnaast zal ook hier al zichtbaar zijn of het advies werd ingewonnen (duimpje omhoog: positief advies / duimpje naar beneden: negatief advies). Staat er nog een vraagteken, dan moet het advies nog gegeven worden. Wil je ook snel zien wie dit advies nog moet geven? Dan kan je met de muis eenvoudig op het vraagteken gaan staan en zal je de naam zien van de persoon die zijn of haar advies nog moet geven. Indien je meer details wenst kan je ook eenvoudig klikken op de toertocht en de detail-pagina zal zich openen. 

Via een rechtermuisklik kan je tevens op een aanvraag klikken om het dossier te openen in een apart tabblad. 


LET OP: Dit menu heeft standaard 200 resultaten. Wens je meer toekomstige resultaten? Zoek deze dan op via het Menu Vergunningen.


Conflictdetectie


De conflictdetectie bij toertochten loopt op dezelfde manier als innames en evenementen. Wil je meer weten over conflictdetectie, kan je hier alle info terugvinden: Conflictdetectie


Adviesflow


In een toertocht kan je advies vragen aan meerdere partijen. Zie je na onze laatste release geen gebruikers meer staan in een toertocht dossier? Dan is dat omdat je nog een wijziging moet volbrengen aan het beheer van Eaglebe.


Ga naar Beheer - Organisatie - Mijn afdelingen en duid aan welke afdeling advies mag geven op toertochten:Na even uit- en aanmelden zal je de afdeling met gebruikers terugvinden binnen de toertocht om advies te vragen. Vergunningsdocumenten


In de stap Autorisatie zal je de mogelijkheid hebben om een vergunningsdocument aan te maken zoals je dat ook reeds kan bij innames en evenementen. Templates die je reeds hebt voor innames en/of evenementen zullen niet automatisch werken voor toertochten. 


Ga naar Beheer - Documenten - Toertochten en voeg een template toe die je wenst gebruiken voor de module toertochten. Heb je hulp nodig bij het aanmaken van templates? Lees er dan alles over in dit artikel: 6. Documenten