Naast onze modules inname openbaar domein en evenementen heeft Eaglebe ook nog twee andere modules zijnde:

  • Outdoors (mobiele applicatie)
  • Zonale beperking

Outdoors is een mobiele applicatie die de diensten op het terrein zal verbinden met de diensten binnenshuis. Zo weten de technische diensten, politie, gemeenschapswachten, werfopzichters,.. steeds welke innames en evenementen vergund zijn en welke niet, hebben ze toegang tot alle gegevens van het dossier en kunnen ze taken uitvoeren (plaatsen van parkeerverbod, uitvoeren controles, opvolgen incidenten,..) op eigen initiatief of aangestuurd worden door de medewerkers binnenshuis.