Naast onze modules inname openbaar domein en evenementen heeft Eaglebe ook nog twee andere modules zijnde:

  • Outdoors (mobiele applicatie)
  • Zonale beperking


Zonale beperking is een module om toelatingen tot autoluwe zones te reguleren. Via Eaglebe vraag je de toegang voor een bepaald voertuig en achterliggend zullen de toegestane voertuigen doorgegeven worden richting de ANPR-camera's die de zone beheren. Zo weten deze camera's steeds wie een vergunning heeft tot de zone en wie niet.