In Eaglebe is het mogelijk om een retributie in te stellen die afhankelijk is van de zone waarin de inname gebeurt (denk aan centrum van de stad, betalende parkeerplaatsen, ...). 


Eens de module geactiveerd is ga je als volgt te werkt.


1) Voeg de zones, waar er een specifieke retributie geldt, toe. 


Deze zones kan je toevoegen binnen de conflictenlaag (lees meer over het aanmaken van een conflictenlaag bij Beheer - Aanvraagformulier). Om de conflictenlaag te gebruiken bij de zone-afhankelijke pricing, moet je nog een extra attribuut toevoegen aan de laag, met name 'ispricing' met twee mogelijke waarden:


0 = FALSE: de zone heeft geen invloed op de prijs van de inname

1 = TRUE: de zone heeft invloed op de prijs van de inname
2) Stel in Beheer de (zone-afhankelijke) facturatie in.


Wanneer de zone-afhankelijke module aanstaat, zie je onder het tabblad 'Facturatie' een extra kolom staan, nl. 'Zone'.


In de lijst onder deze kolom worden de zones geladen die toegevoegd werden in de conflictenlaag en waarbij de 'Pricing Zone' waarde op 'True' staat. Daarnaast wordt er een optie 'Default' aangeboden, deze facturatieregel zal toegepast worden voor alle innames buiten de meegegeven pricing zones. 


Per zone kan je een specifieke formule/retributie instellen. Hiervoor selecteer je een zone, en daarna kan je voor het instellen van de kost op dezelfde manier te werk gaan als wanneer de module niet actief is. Hoe je facturatie regels kunt instellen, wordt uitgelegd in het Beheer - Facturatie.


De retributie kan ingesteld worden per zone, per type of een combinatie hiervan. In onderstaand voorbeeld wordt dit geïllustreerd:


Er zijn twee zones toegevoegd, 'Betalende parkeerplaatsen' en 'Commerciële zone'. Je ziet dat een inname die plaats vindt in de zone 'Betalende parkeerplaatsen' duurder zal zijn dan een inname buiten deze zone, ongeacht het type inname. Daarnaast wordt er een retributie ingesteld voor het innametype 'Terras', waarbij de inname van dit terras duurder zal zijn indien deze zich in de commerciële zone bevindt dan indien ze zich buiten deze zone bevindt. Voor andere types inname zal de retributie niet afhangen van het feit of de inname zich al dan niet in de commerciële zone bevindt. Het is mogelijk dat de zone van de inname zich slechts gedeeltelijk in de betalende zone bevindt, of in 2 of 3 verschillende zones met telkens een verschillende facturatie-regel. 


Onderstaande afbeelding illustreert dit:Hierbij zal volgende formule worden toegepast:


(P * aantal m² van de inname die zich in zone 1 bevindt * 0.2) + (P * aantal m² van de inname die zich in zone 2 bevindt) + (formule van de default zone met de oppervlakte die zich in de default zone bevindt).3) Onder het tabblad 'Facturatie' kan men steeds de prijsberekening van de inname nagaan: