Als aanvrager wens je er soms aan herinnerd te worden dat je je aanvraag nog moet verlengen voor het verlopen van je originele aanvraag wanneer je werken uitgelopen zijn of dat je een kopie moet nemen voor een volgende editie van je evenement om het tijdig in te dienen.


Om hier aan tegemoet te komen werd de Module 'Herinnering' in het leven geroepen. Hiermee kan de aanvrager bij zichzelf een herinnering instellen om een actie te ondernemen in Eaglebe. 


Eens de module geactiveerd werd zal er bij de inname types en/of de evenement types in het Beheer van Eaglebe een extra optie met checkbox zichtbaar zijn:


Bij de inname types ziet dit er zo uit:


Bij de evenement types ziet dit er zo uit:


Wanneer je deze checkbox aanvinkt, zal er in het aanvraagformulier van Inname Openbaar Domein en/of Evenementen een extra vraag gesteld worden bij de categorie 'Periode'.Wanneer de aanvrager 'Ja' kiest, zal hij of zij in de mogelijkheid zijn een datum in te stellen op dewelke zij graag een 'herinnering' wensen te ontvangen voor deze specifieke aanvraag.De aanvrager gaat verder met het invullen van zijn of haar aanvraag en krijgt op de gekozen datum een mailtje van Eaglebe waarin staat dat een herinnering werd ingesteld voor inname X of evenement Y.Deze module kan gratis geactiveerd worden binnen jouw Lokaal Bestuur. Neem contact op via de Helpdesk om de module te laten activeren door een van onze medewerkers!