Binnen ieder dossier is het mogelijk een signalisatieplan in te tekenen. Hoe dit juist in zijn werk gaat leest u in dit artikel.


Plaatsen van signalisatie

Om verkeersborden te plaatsen binnen een dossier, opent u het dossier in kwestie en navigeert u naar het tabblad 'Signalisatie - Plan'. Rechtsboven in de kaart verschijnt een potlood icoontje. Door hierop te klikken opent een menu met alle beschikbare verkeersborden. Om zo'n bord te plaatsen op de kaart, klikt u op een bord en klikt u vervolgens op de gewenste locatie op de kaart. Het is mogelijk om meerdere gelijke borden te plaatsen door te blijven klikken in de kaart.


Ieder geplaatst verkeersbord verschijnt onderaan in het overzicht, waarbij het type van het verkeersbord en de bijhorende notitie wordt weergegeven.


Let op: Om de geplaatste signalisatie op te slaan moet altijd op het disketje rechtsonder in de kaart geklikt worden!Aanpassen van signalisatieplan

Een reeds bestaand signalisatieplan (of een dat net is ingetekend) kan altijd worden aangepast. Om een signalisatieplan aan te passen zijn verschillende mogelijkheden:

  • Notitie toevoegen: selecteer het pijl icoon en vervolgens het verkeersbord waaraan de notitie moet worden toegevoegd. Er verschijnt een pop up venster waarin de notie kan worden getypt. Meer info vindt u in volgend artikel: Hoe voeg je notities toe aan een verkeersbord?
  • Borden draaien: selecteer het draai icoon en vervolgens het te draaien verkeersbord. Er verschijnt een pijl over het verkeersbord dat de richting hiervan aangeeft. Door deze te verslepen zal het verkeersbord gedraaid worden rond zijn as.
  • Borden verwijderen: selecteer het vuilbak icoon en vervolgens het te verwijderen verkeersbord. 
  • Borden verslepen: om een bord te verslepen kan je het gewoon aanklikken en verslepen. Wanneer je een verkeersbord aanklikt zal het licht grijs worden, dit geeft aan dat het desbetreffende bord nu versleept kan worden. Hiervoor is dus geen apart actie icoon beschikbaar!


Een actie kan meermaals worden uitgevoerd in serie, zolang het actie icoon actief is. Wanneer u meerdere borden wilt verwijderen dient u dus niet telkens op het vuilbak icoon te klikken. Om een bord te verslepen is er geen apart actie icoon voorzien. Daarom dienen alle andere actie iconen gedeactiveerd te worden alvorens een bord versleept kan worden.


Let op: Om de aangepaste signalisatie op te slaan moet altijd op het disketje rechtsonder in de kaart geklikt worden!