Als je als aanvrager naar Mijn Portaal navigeert, kan je je verschillende aanvragen opvolgen. Hierbij kan je de details van je aanvragen opvragen (periode, locatie, referentie, documenten, ...) maar ook de status van je dossier. In dit artikel overlopen we kort de verschillende statussen die je dossier kan aannemen. Afhankelijk van het dossier en de behandelende dienst is het mogelijk dat bepaalde stappen niet moeten worden uitgevoerd. Eveneens afhankelijk van deze factoren kunnen de verschillende stappen over een verschillende doorlooptijd beschikken. Voor een gedetailleerde status van het dossier contacteer je steeds best de Gemeente waarbij de aanvraag is ingediend. 


Indien je een aanvraag hebt ingediend bij een gemeente die (nog) geen Eaglebe klant is, zal je aanvraag de status 'Verzonden' aannemen. Je aanvraag wordt niet binnen Eaglebe behandeld, dus de status van je aanvraag zal niet opvolgbaar zijn in het Eaglebe Portaal. 


Je aanvraag is ingediend bij een gemeente die Eaglebe klant is. De eerste fase van het dossier is de stap 'Validatie'. Hierin zal de dossierbehandelaar de nodige stappen voor het dossier bepalen: Kan de aanvraag in eerste instantie doorgaan? Zijn de aangevoerde gegevens genoeg voor een correcte behandeling van het dossier? Aan welke dienst wordt de aanvraag toegewezen? Moet de gemeente een signalisatieplan opmaken en is er advies nodig van bepaalde dossier op het dossier ? 


               

  

    

Het is mogelijk dat het dossier bij deze stap meteen geweigerd wordt indien het onder geen enkele voorwaard  kan doorgaan. Dan zal de aanvraag de status 'Geweigerd' aannemen en niet verder behandeld worden.


 

   


Het is mogelijk dat er bepaalde informatie ontbreekt voor het dossier, bv. een signalisatieplan dat nog door de aanvrager moet bezorgd worden. De dossierbehandelaar zal het dossier op 'Onvolledig' zetten om dit aan te geven. Wanneer alle nodige informatie gebundeld is, zal de dossierbehandelaar het dossier uit status 'Onvolledig' halen en kan het gevalideerd worden. 

   

Indien de dossierbehandelaar heeft aangeduid dat er een signalisatieplan nodig is, door de impact van de aanvraag op de mobiliteit, zal het dossier na validatie in status 'Signalisatie' staan. In deze fase van het dossier wordt een signalisatieplan opgemaakt.  

    

Indien de dossierbehandelaar heeft aangeduid dat er advies nodig is op het dossier, bv. van de politie op het aangemaakte signalisatieplan, zal het dossier na validatie en/of signalisatie in status 'Advies' staan. Hierbij zullen de adviseren instanties een advies formuleren over de inname: Kan de inname doorgaan en onder welke voorwaarden? 


Het is mogelijk dat een adviseur negatief advies geeft, dit wil zeggen dat ofwel de inname niet kan doorgaan, of dat ze wel kan doorgaan, maar enkel indien de details van de inname (zone, periode, ...) of signalisatieplan gewijzigd worden. Na het geven van negatief advies, zal het dossier naar status 'Probleem' gaan. De dossierbehandelaar bepaalt welke stappen er moeten gebeuren naar aanleiding van het advies (bv. signalisatieplan aanpassen) en hoe de verdere behandeling van het dossier moet verlopen.  


Na het doorlopen van de verschillende stappen (validatie, eventueel signalisatie en/of advies met de mogelijke zijsprongen) is er nog een stap nodig voor de aanvraag finaal goedgekeurd (of afgekeurd) kan worden, namelijk de status 'Autorisatie'. In deze stap wordt het vergunningsdocumenten en de specifieke voorwaarden voor goedkeuring (of afkeuring) van het dossier opgemaakt.
   


Je aanvraag is goedgekeurd en mag doorgaan. Afhankelijk of de aanvraag reeds betaald is of niet, kan je tevens het goedkeuringsdocument terugvinden in je Portaal.


   

  


Het is mogelijk dat je aanvraag finaal toch wordt afgekeurd om bepaalde redenen. Daarnaast is het mogelijk dat de aanvraag eerst goedgekeurd werd, maar de goedkeuring uiteindelijk toch is ingetrokken (indien de inname niet kan doorgaan, bv. wegens slechte weersomstandigheden).