Het is mogelijk om vanuit de back office documenten te verzenden naar opgegeven contactpersonen of derden. Hiervoor navigeer je naar het tabblad ‘Documenten’ waar je de nodige documenten kan selecteren en deze kan verzenden met de knop ‘Verzenden’.Hierbij opent een nieuw venster waar de een opmerking kan worden meegegeven en de nodige contactpersonen geselecteerd kunnen worden. Er kunnen ook meerdere vrije e-mailadressen worden opgegeven. Hierbij is het ook mogelijk de documenten te verzenden naar een lijst van opgeslagen gebruikers die je aanmaakt in Beheer - Documenten - Derden.