Stel: er wordt een adviestaak toegekend aan een gebruiker van een bepaalde dienst, maar deze persoon is een langere tijd afwezig. Hierdoor blijft de adviestaak openstaan en het dossier blijft in status 'Advies' vastzitten, gezien deze taak strikt persoonlijk is en niet kan overgenomen worden.


Dit is uiteraard erg vervelend, maar intussen hebben wij hier een oplossing voor!


Gebruikers uit dezelfde dienst kunnen vanaf nu deze adviestaak overnemen indien nodig. Dit doet u als volgt:
Hierdoor wordt de adviestaak overgedragen, en komt in de takenlijst terecht van de gebruiker die de taak heeft overgenomen.Succes!