Stel: er wordt een adviestaak toegekend aan een gebruiker van een bepaalde dienst, maar deze persoon is een langere tijd afwezig of kan om een andere reden de taak niet uitvoeren. Hierdoor blijft de adviestaak openstaan en het dossier blijft in status 'Advies' vastzitten, gezien deze taak strikt persoonlijk is. 


Gebruikers uit dezelfde dienst kunnen weiswaar deze adviestaak overnemen indien nodig. Dit doet u als volgt:


  1. Ga naar het Taken menu en selecteer de gebruiker van wie u de taak wenst over te nemen. Zijn of haar taken komen tevoorschijn:  2. Klik op de taak die je wilt overnemen zodat het dossier geopend wordt.

  3. Ga naar het tabblad 'Advies'.

  4. Neem de taak over met behulp van het icoontje helemaal rechts:Hierdoor wordt de adviestaak overgedragen, en komt in de takenlijst terecht van de gebruiker die de taak heeft overgenomen.