Velden met betrekking tot de inname

 • adresinname 

 • beschrijvingaanvrager 

 • aanvraagDatum


 • oppervlakteAanvraag
 • periode
 • somdagen (afgerond aantal dagen)
 • somdagenfull (exact aantal dagen en aantal uren)
 • doorlopendePeriode (geeft waarde 'Ja' of 'Nee' terug)
 • enkelWerkdagen (geeft waarde 'Ja' of 'Nee' terug)


 • referentie 
 • eagleid
 • gipodId
 • beschrijvinggipod 
 • gipodinnametype 

 • custominnametype

 • plaatsingsreq


Velden met betrekking tot authorisatie

 • authorisatiemotivatie 
 • today 
 • naamlinks

 • functielinks

 • naamrechts

 • functierechts

Velden met betrekking tot contactgegevens

 • contactType
 • naam
 • straathnr
 • postcodegem
 • gsm
 • bedrijf
 • btw
 • email


 • naamAannemer
 • gsmAannemer
 • naamsignalisatie
 • gsmsignalisatie
 • naamOpdrachtgever
 • gsmOpdrachtgever


Velden met betrekking tot prijs

 • prijsberekend
 • prijstotaal
 • prijsoverig
 • prijssignalisatie
 • prijsaangepast
 • prijswaarborg (werkt voorlopig niet)
 • betaalMethode
 • betaalDatum
 • opmerkingFacturatie
 • omperkingStatus (let op de typfout, onze excuses)
 • prijsnadarExtra Velden met betrekking tot Evenementen (enkel voor de Module Evenementen!)

 • evenementnaam = naam van het evenement
 • evenementtype
 • evenementBeschrijving = bij het type 'Andere' wordt gevraagd om het type te beschrijven. Dit is leeg voor andere types
 • naamevenement = naam van de evenement verantwoordelijke
 • gsmevenement
 • emailevenement
 • naamveiligheid
 • gsmveiligheid
 • emailveiligheid
 • periode = de volledig periode van het evenement, van start opbouw tot einde afbraak
 • wederkerendePeriodeActief= alle actieve periodes van een wederkerend evenement
 • wederkerendePeriodeInactief = alle inactieve (verwijderde) periodes van een wederkerend evenement 
 • startOpbouw
 • startEvenement
 • eindeEvenement
 • eindeAfbraak


Extra Velden met betrekking tot Incident opvolging (enkel voor de Module Incidenten!)

 • eagleid (van het incident)
 • categorie
 • beschrijving
 • adres
 • eagleidInname (eagleid van de inname waarvoor een incident is gemeld)
 • innameType (custom innametype in het geval van een niet-geregistreerde inname)
 • aanmaakDatum
 • incidentStatus (nieuw, in behandeling of behandeld)


Voor een incident opvolgdocument kunnen ook de volgende contactgegevens van de melder opgenomen worden:


 • naam
 • gsm
 • email


Extra Velden met betrekking tot Toegang Zone (enkel voor de Module Toegang Zone!)

 • periode 
 • naam 
 • straathnr 
 • postcodegem
 • zone
 • eagleidInname
 • toegangReden
 • toegangVoor
 • nummerplaten