Deze pagina geeft meer uitleg over de Dossier status Probleem, aangeduid met een rood icoon. • Een dossier krijgt de status probleem als één van de adviezen negatief is. 
 • De dossierbeheerder, aangeduid in de validatie-tab "Dossierbeheer", krijgt de probleem-taak toegewezen en moet een oplossing zoeken.


!! Let op: Er moet dus steeds een afdeling met bijhorende dossierbeheerder aan het dossier toegewezen worden, zodat EagleBe de probleemtaak aan een gebruiker kan toekennen bij negatief advies. Bij validatie zal je een afdeling toewijzen aan het dossier, en het is belangrijk dat er een dossierbeheerder aan deze afdeling is toegewezen. Hoe je dit doet, lees je hier.


Wat zijn de mogelijke oplossing om uit deze status te geraken?

 1. U gaat akkoord met het negatief advies: u wilt het dossier weigeren/afkeuren.
 2. U gaat akkoord met het negatief advies: u wilt het signalisatieplan verbeteren.
 3. U gaat niet akkoord met het negatief advies: u wilt het dossier toch goedkeuren.


Al deze stappen vereisen een gelijkaardige flow: 


 1. Ga naar het tabblad Validatie en volg dan één van onderstaande opties:
 2. weigeren 
  Weigeren kan u door het "stop"-icoontje aan te klikken (zie figuur). U kan optioneel een reden meesturen naar de aanvrager van het dossier. Het dossier komt in de status "geweigerd".
 3. signalisatieplan verbeteren 
  Zonder iets te doen, kan u opnieuw op "save" klikken, zo wordt de status opnieuw "signalisatie" (indien het vinkje Signalisatieplan nodig aan staat). Er komt een taak voor signalisatie verantwoordelijke. Hierna kan u u advies herzien.
 4. dossier toch goedkeuren
  U haalt het vinkje weg bij "signalisatieplan nodig?" en klikt op de diskette om op te slaan. Het dossier gaat nu rechtstreeks naar de status "autorisatie" en kan dan goedgekeurd worden. Het negatief advies zal echter zichtbaar blijven onder het tabblad 'Advies'.


Indien u het dossier zou willen afkeuren, kan u van probleemtaak ook naar het tabblad 'Authorisatie' en bestaat er de mogelijkheid om de vergunning te weigeren (goedkeuren is niet mogelijk in status probleemtaak).