Gipod legt de verplichting op dat elke inname openbaar domein hinder heeft op een locatie en met bepaalde gevolgen. Daarom eisen we nu dat de aanvrager deze hinder informatie zélf invult. De aanvrager is namelijk de beste persoon om in te schatten waar de hinder is en welke gevolgen er zijn. De verwachte hinder kan worden meegegeven aan de hand van enkele standaard vragen. Dit zijn dynamische vragen dewelke meer opties geven naargelang deze van toepassing zijn. Daarnaast kan ook meegegeven worden of een halte van het openbaar vervoer belemmert wordt. Ten slotte kan ook nog een korte beschrijving van de hinder worden meegegeven ter verduidelijking (max 400 karakters).

 

Let op, hier moet minstens 1 vorm van hinder (voetpad/berm, fietspad, parkeerstrook, rijbaan) worden aangegeven om verder te kunnen!