In het validatie-tabblad zijn er 3 opties: 

  1. Valideren (save-icoontje)
  2. Weigeren (stop-icoontje)
  3. Verwijderen (vuilbak-icoontje)

Valideren

Valideren is de de standaard actie: u selecteert een dossierbeheerder en duidt aan of een signalisatieplan nodig is en/of er advies nodig is. U bewaart deze actie (save-icoontje) en de aanvraag is gevalideerd.
RESULTAAT VALIDEREN Er wordt een nieuwe taak gemaakt voor "advies" of "signalisatie" of "authorisatie" (afhankelijk van de geselecteerde opties). 


Weigeren

Dit is het geval indien de aanvraag nooit kan doorgaan omdat bijvoorbeeld de zone en/of periode zorgt voor niet oplosbare conflicten. Door te weigeren blijft de aanvraag wel bewaard in Eagle, zodat als deze aanvraag opnieuw zou binnenkomen, dat uw team kan zien dat er reeds een gelijkaardige aanvraag is gebeurd maar dat de oude werd geweigerd. 

RESULTAAT WEIGEREN De nieuwe status van de aanvraag is "geweigerd". U kan echter steeds de aanvraag alsnog uit de "geweigerd" status halen en toch nog goedkeuren. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht via e-mail en u kan optioneel een reden geven. 


Verwijderen

Dit is het geval als de aanvraag totaal geen relevantie heeft voor uw team. Een vergunning kan verwijderd worden in de validatiestap. 

RESULTAAT VERWIJDEREN De aanvraag is niet meer zichtbaar in de kaart of in de overzichtstabel. Bij het exporteren van alle vergunningsinformatie kan u deze aanvraag wel nog zien. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.