Via Eaglebe kan je een vergunning maken en eventueel bijkomende voorwaarden opleggen (vaak het besluit van een college, samenvatting van adviezen, ...). Je kan hiervoor gebruik maken van het vak "Motivatie" wanneer je een vergunning genereert (tabblad Documenten > Genereer vergunning). Dit vak is beperkt tot 4000 karakters en kan worden ingevuld in de template door de veldnaam 'authorisatiemotivatie' te gebruiken (in dit artikel kan je alle veldnamen terugvinden alsook meer info over de opmaak van templates).


Dit volstaat bij onze meeste klanten voor 95% van alle aanvragen. Voor de 5% aanvragen waarvoor u meer bijkomende voorwaarden wilt opleggen, kan u ook steeds een document toevoegen met bijkomende voorwaarden:

  • Maak een document met uw bijkomende voorwaarden, maak er een PDF van (vb naam: voorwaarden.pdf)
  • Ga naar de vergunning, sectie "Documenten" en laad dit document op via "Uploaden".   • In de sectie "Autorisatie", genereer een vergunning en verwijs in uw motivatie naar de extra bijlage.
     
  • Selecteer de gegenereerde vergunning + selecteer de voorwaarden.pdf 
  • Verzend
  • De burger ontvangt nu twee documenten: de vergunningsPDF en de voorwaardenPDF