Eagle is het slimme vergunningsplatform van Merkator, om de veiligheid van innames openbaar domein te garanderen. Burgers kunnen eenvoudig een aanvraag tot vergunning indienen. De medewerkers van de stad of gemeente kunnen deze aanvraag eenvoudig behandelen, voorzien van een signalisatieplan en eventuele omleidingen, het nodige advies, ... 


Eaglebe zorgt ervoor dat de stad of gemeente perfect conform het GIPOD decreet kan werken.