INHOUDSOPGAVE


FOCUS is een applicatie van de federale politie waarmee agenten via een smartphone of tablet snel toegang kunnen krijgen tot verschillende databanken en toepassingen. Deze moet ervoor zorgen dat alle politiezones in het land via eenzelfde, gestroomlijnde applicatie informatie met elkaar kunnen delen en er dus geen versnippering ontstaat.Om ervoor te zorgen dat ook alle informatie rond evenementen beschikbaar is voor de medewerkers van de politie, ontwikkelde Eaglebe een rechtstreekse integratie met FOCUS. In dit helpdeskartikel kome je alles te weten over deze integratie en hoe deze kan worden opgezet voor jouw lokaal bestuur.


1    Integratie Eaglebe - FOCUS


De integratie tussen het Eaglebe Smart City Platform en FOCUS zorgt ervoor dat alle evenement informatie uit Eaglebe rechtstreeks gedeeld wordt met FOCUS. Eens een evenement werd gevalideerd binnen Eaglebe, zal dit automatisch doorstromen naar FOCUS. 


Om de 15 minuten loopt er een sync tussen de 2 platformen, zodat alle aanpassingen tijdig gecommuniceerd worden met de politie en deze ten allen tijde beschikken over up-to-date informatie.Wanneer een evenement (of één periode van een wederkerend evenement) wordt afgekeurd, ingetrokken of verwijdert uit Eaglebe, zal dit niet worden verwijdert uit FOCUS. Eens een evenement werd aangemaakt zal dit altijd beschikbaar blijven binnen de FOCUS applicatie. Aan de hand van de status en de titel binnen FOCUS, krijg je wel een zicht op de huidige toestand van een evenement dossier.


Let op: evenement worden pas doorgegeven richting FOCUS na validatie binnen Eaglebe.2    Opzet integratie


Gezien het belang van deze integratie, wordt deze gratis aangeboden voor alle gebruikers van de Eaglebe Evenementen module. 


Om deze integratie te activeren voor jouw lokaal bestuur kan je contact opnemen via onze Helpdesk of stel je de vraag bij de FOCUS verantwoordelijke van jouw politiezone.


3    Fasering


Momenteel loopt er nog een proefproject voor deze integratie, waarbij deze getest wordt in de praktijk en kan worden bijgewerkt indien nodig. Volgens de huidige planning zal deze beschikbaar worden gemaakt voor alle Eaglebe gebruikers in de loop van december 2024 - januari 2025.