INHOUDSOPGAVEOndanks dat jullie zelf toegang hebben tot heel wat beheerinstellingen, zijn er ook enkele zaken die altijd via het Eaglebe-team zullen moeten gebeuren. 


Rijksregisternummer


Het al dan niet vragen naar een rijksregisternummer op het aanvraagformulier kan aangezet door iemand van het Eaglebe-team. Wens je dit te activeren, neem dan contact op via de Helpdesk. 

Deze instelling kan losstaand geactiveerd worden voor de module IOD en de module EV.


Vooraf of achteraf betalen


In Eaglebe heb je verschillende manieren om te (laten) betalen door de aanvragers:


  • Vooraf & online betalen via Mollie
    In Eaglebe keurt een medewerker de vergunning goed => Eaglebe stuurt een betaalverzoek met link naar Mollie => Eens de betaling werd gedetecteerd door Eaglebe/Mollie wordt pas de vergunning opgestuurd naar de aanvrager.
  • Vooraf betalen
    In Eaglebe keurt een medewerker de vergunning goed => Eaglebe stuurt een betaalverzoek met vermelding van bedrag => iemand van het Lokaal Bestuur controleert manueel (en buiten Eaglebe) of de betaling gebeurd werd en duidt aan in het tabblad 'Facturatie' dat de vergunning betaald werd => Pas na de manuele wijziging in het tabblad Facturatie stuurt Eaglebe de vergunning op naar de aanvrager.
  • Achteraf betalen
    In Eaglebe keurt een medewerker de vergunning goed => Eaglebe stuurt de vergunning op naar de aanvrager => Achteraf wordt een factuur opgemaakt door het Lokaal Bestuur


Om te switchen tussen één van de drie opties, moet Eaglebe steeds een wijziging aanbrengen achterliggend. Dit kan niet door het Lokaal Bestuur zelf veranderd worden.


Mail adres GIPOD


Het e-mailadres waaronder de Werken en Evenementen in GIPOD gepubliceerd worden wordt achterliggend door het Eaglebe-team ingesteld. Moet dit e-mailadres gewijzigd worden, geef dit dan door via de Helpdesk.


Koppelingen


Koppelingen met externe pakketten verlopen grotendeels via het Eaglebe-team. Vaak zijn er van onze kant uit ook nog bepaalde instellingen nodig of moeten er gegevens bezorgd worden aan de externe partij of het Lokaal Bestuur. Neem contact op via de Helpdesk als je niet zeker bent of er nog een instelling moet gebeuren.


Modules activeren


Het activeren van modules gebeurt altijd door een Eaglebe-medewerker. Heb je interesse in een bepaalde module? Neem contact op via de Helpdesk voor de activering ervan of verdere vragen.