INHOUDSOPGAVE


Evenement Types: standaard mogelijkheden

Binnen het aanvraagformulier moet de organisator van een evenement kiezen uit een lijstje van beschikbare evenement types. Standaard voorziet Eaglebe enkele types maar dit lijstje is volledig aanpasbaar naar gelang de wensen van jouw bestuur.  


Hoe pas je dit lijstje aan?  

Alle nodige instellingen gebeuren via het menu 'Beheer - Evenement Types'. Hier krijg je een overzicht van alle evenement types binnen de Eaglebe omgeving van jouw bestuur. Binnen dit overzicht is het mogelijk om:  

 • Nieuwe types toe te voegen (via het plus icoon rechtsboven).   

 • Types te activeren/deactiveren (schuifknop). Actieve inname types zullen zichtbaar zijn binnen het aanvraagformulier, gedeactiveerde types niet.  

 • De volgorde van de types binnen het aanvraagformulier aan te passen (pijltjes naar boven/onder). De volgorde binnen de beheerspagina zal overgenomen worden binnen het aanvraagformulier.


         

Hoe pas je een bestaand type aan?  

Om de type specifieke instellingen aan te passen maak je gebruik van het potlood icoon voor het desbetreffende inname type.   


LET OP:  Vergeet niet om binnen het evenement type op ‘OK’ te klikken en daarna op 'Opslaan' te drukken onderaan de tabel met evenement types om alle aanpassingen te bewaren. 


Zo kan je eenvoudig zelf onderstaande zaken aanpassen: 

 • Naam: deze zal gebruikt worden binnen het aanvraagformulier.  

 • Type: deze zal gebruikt worden bij de publicatie in GIPOD  

 • Afdeling: dit is de dienst waarbij een aanvraag van dit type zal terecht komen ter validatie.  

 • Aanvraagtermijn: dit is het aantal dagen dat tussen de aanvraag en de startdatum van de vergunning mag zijn. Een sportwedstrijd aanvragen moet bijvoorbeeld minstens 30 dagen op voorhand gebeuren, een fuif moet minstens 90 dagen op voorhand gebeuren 

 • Helptekst: het is optioneel om een begeleidende tekst toe te voegen. Deze helptekst wordt getoond in het aanvraagformulier indien het type geselecteerd wordt. Aan deze helptekst kan je ook een hyperlink toevoegen, hieronder meer informatie.   

 • Werkbonvraag: hier kan je instellen of de werkbonvraag gesteld moet worden voor dit evenement type (wanneer gebruik gemaakt wordt van de module Werkbon). 

 • Verplichte intekening: hier kan je instellen of het intekenen van een evenement zone verplicht is of niet.

 • Intekenmogelijkheden: hier kan je de verschillende intekenmogelijkheden selecteren en kiezen of zones met vrije of enkel vaste afmetingen kunnen worden ingetekend.EVFlex

Via de module EvenementenFlex krijg je als lokaal bestuur nog meer flexibiliteit over jouw evenementen aanvraagformulier. Zo kan je: 

 • Selecteren welke vragen al dan niet getoond worden binnen het aanvraagformulier

 • Selecteren of de vragen al dan niet verplicht moeten ingevuld worden

 • Kiezen welke helpteksten er getoond moeten worden

 • Extra meldingen toevoegen per categorie van het aanvraagformulier 

Op deze manier verzeker je een gebruiksvriendelijke aanvraag voor de organisator. Dit volledig op maat van jouw bestuur en van zijn evenement.
 

De nodige instellingen zijn volledig in eigen beheer en kunnen te allen tijde zelfstandig worden aangepast. Hiervoor bouwden wij een eenvoudige interface die je kan bereiken via het menu 'Beheer - Evenement types'.  

 

Melding per Categorie 

Het evenementen aanvraagformulier is altijd opgebouwd uit een aantal categorieën (Algemeen, Periode, Locatie, Geluid, Catering, ...). Via het menu 'Beheer - Evenement types - Evenement categorieën' kan je bovenaan het aanvraagformulier een bijkomende melding voorzien per categorie. 

Op deze manier kan je op eenvoudige en duidelijke wijze de organisator op de hoogte brengen van specifieke maatregelen, voorwaarden of deze doorverwijzen naar een andere websitepagina voor meer info.
 

 

Via de voorziene interface kan je tekst, afbeeldingen, hyperlinks, video's toevoegen alsook de opmaak hiervan volledig aanpassen. Links kan je hier eenvoudig toevoegen door het icoontje hieronder te kiezen en de tekst te selecteren waarvoor je die link wenst in te stellen.

 


Eens je deze aanpassingen hebt opgeslagen via de 'Opslaan' knop rechts onderaan, zullen deze boven de respectievelijke categorie binnen het aanvraagformulier verschijnen.
 


 

Evenement types: vragen beheren  

Voor sommige evenement types kan het interessant zijn om een specifiek aanvraagformulier op te bouwen. Zo kan voor kleinere evenementen (eetfestijn, buurtveest, vinkenzetting,...) een kort aanvraagformulier met beperkte info voldoende zijn, terwijl voor een groter evenement (fuif, concert, sportwedstrijd,...) veel meer info nodig is voor de vlotte en veilige verwerking. 

 

Via het menu 'Beheer - Evenement types - Evenementen' kan je per evenement type het aanvraagformulier aanpassen. Hiervoor selecteer je eerst het desbetreffende evenement type uit het drop-down menu. Daarna kan je per categorie selecteren welke vragen er gesteld moeten worden en of deze verplicht zijn via de voorziene checkboxen. Je kan ook de helpteksten van elke vraag aanpassen naar jullie wensen.  


 


LET OP: vergeet je wijzigingen niet op te slaan onderaan de pagina.


 


 

Je kan op verschillende plaatsen in Eaglebe helpteksten instellen. Deze tekst wordt getoond op het aanvraagformulier als aanvragers een bepaald type of vraag selecteren en kan handig zijn om hen extra informatie mee te geven omtrent deze inname. Wil je bij de evenement vragen ook links instellen? Dan kan je dat eenvoudig via onderstaande wijze doen.  
 

De helptekst van een vraag binnen een evenement type is html-gevoelig. Zeer concreet wil dit zeggen dat je bv. aanklikbare links kan instellen binnen deze helptekst. De link moet je weliswaar volgens een gekend formaat toevoegen:  


Dit is een <a href="https://app.eaglebe.com" target="_blank"> aanklikbare</a> link
  

Deze tekst ziet er dan op het aanvraagformulier zo uit:  
  

Dit is een aanklikbare link
 

Hierbij let je best op volgende zaken:  

  

 • Alle tekst die niet tussen de <a></a> staat, wordt getoond als normale tekst  

 • De link waarnaar je wilt verwijzen stop je tussen de quotes achter href=""  

 • Het tekststukje target="_blank" mag je zeker niet weglaten, dit zorgt ervoor dat de link in een nieuw tabblad wordt geopend.  

 • De tekst die tussen de  <a></a> staat, wordt getoond als de aanklikbare tekst.